No title

ภาพรวม

กายภาพบำบัดคือการศึกษาการเคลื่อนไหว นักเรียนกายภาพบำบัดเรียนรู้เพื่อให้คำแนะนำการให้ความรู้และการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือกำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัด นักกายภาพบำบัดยังอาจช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื้อรังหรือระบบประสาทที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของพวกเขาเพื่อช่วยในการเพิ่มการเคลื่อนไหวและความสะดวกสบายของพวกเขา

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • กายภาพบำบัด
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (226)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน