Keystone logo

93 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • กายภาพบำบัด
  • กายภาพบำบัด
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (93)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด

กิจกรรมการออกกำลังกายเปิดประตูสู่อาชีพในฐานะครูฝึกออกกำลังกายหรือผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพ นักเรียนอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการสอนคนระหว่างการออกกำลังกายขณะทำงานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความยืดหยุ่น