Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 37 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน การพยาบาลผู้ช่วย 2024

37 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน การพยาบาลผู้ช่วย 2024

ภาพรวม

การเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือด้านการพยาบาลหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยการบาดเจ็บการป้องกันโรคและการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวที่ห่วงใย อาชีพส่วนใหญ่ที่ใช้เรื่องนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรองหรือผู้ช่วยพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • การพยาบาล
  • การพยาบาลผู้ช่วย
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (37)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน