No title

ภาพรวม

จิตวิทยา มีการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์มากมาย นอกเหนือจากงานวิจัยทางวิชาการ รวมถึงใช้ในการบำบัด, การศึกษา, ธุรกิจและสาขาอื่นๆ อีกมากมาย. นักจิตวิทยาบางคนทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์พฤติกรรมทางอาญาอื่นๆ ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขา

สาขาการศึกษา
 • สังคมศาสตร์ (0)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน