หมวดหมู่ยอดนิยม

ปริญญาตรีสุขภาพยอดนิยม

ระดับปริญญาตรีในด้านการดูแลสุขภาพให้นักเรียนที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านการบริหารจัดการ ด้านคลินิกหรือการวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคส่วนที่ไม่แสวงหาผลกำไร นักศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมด้านสุขภาพนั้น โดยทั่วไปยังได้เรียนรู้ทักศะทางด้านเทคนิคและการบริหารซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมักมีเครือข่ายกับโรงพยาบาล, คลินิกหรือศูนย์สุขภาพ ซึ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกงานในระยะสั้นและได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติจากสถานที่นั้นๆ นักศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมสุขภาพสามารถเลือกจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย บางโปรแกรมปริญญาตรีที่เป็นที่นิยมมักอยู่ในภาคการดูแลสุขภาพ เช่น พยาบาล, หมอ, สาธารณสุข, โภชนาการ, เภสัชกรรม, ทันตกรรมและการจัดการด้านการดูแลสุขภาพ โปรแกรมปริญญาตรีในสาขากายภาพบำบัด, การแพทย์ทางเลือกและสัตวแพทยศาสตร์ก็ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่่ามัวจมไปกับหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายจนลืมหลักสูตรปริญญาตรีด้านการดูแลสุขภาพ! เริ่มต้นการค้นหาของคุณโดยดูที่รายชื่อโปรแกรมปริญญาตรีที่ระบุไว้ด้านล่าง เปรียบเทียบสถานศึกษา, หลักสูตรและค่าเล่าเรียน และติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครได้โดยตรงโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการดูแลสุขภาพมาใหม่

Moscow Institute Of Physics And Technology - MIPT

ปริญญาตรีวิศวกรรมชีวเวชศาสตร์

กรกฎาคม 17, 2018
หลักสูตรระดับปริญญานี้ประกอบด้วยองค์ประกอบจากหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยาฟิสิกส์คณิตศาสตร์เคมีและวิศวกรรม นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างแอพพลิเคชันทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเรา MIPT มีสาขาวิชาที่แตกต่างกันอย่างมากในการศึกษาในโครงการนี้ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจมากที่สุด เนื้อหาของการฝึกอบรมระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับโครงการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์ระบบคอมเพล็กซ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานตลอดจนวิธีการวิจัยและการประมวลผลข้อมูลในด้านการดูแลสุขภาพในทางปฏิบัติและสาขาต่างๆของงานวิจัยด้านชีวการแพทย์… [+] [-]

Goodwin College

ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข

กรกฎาคม 10, 2018
ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันของการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีมุมที่ห่างไกลที่สุดของโลกสามารถดูใกล้เคียงกับประตูถัดไป และพร้อมกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้สำหรับการติดต่อที่เพิ่มขึ้นมาอย่างจริงจังรับผิดชอบในการปกป้องสุขภาพของประชาชนของเรา… [+] [-]

LUNEX International University of Health, Exercise and Sports

วิทยาศาสตรบัณฑิตในการออกกำลังกาย

กรกฎาคม 10, 2018
นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชการเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้ พวกเขาอาจทำงานกับเด็กหรือวัยรุ่น กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหลังจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย; (เช่นการเรียนรู้การใช้แขนขาเทียม)… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

ปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

โปรแกรมปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการวางรากฐานทางวิชาการที่จำเป็นเช่นเดียวกับทักษะการปฏิบัติสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมสุขภาพยังได้พัฒนาพื้นฐานทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร ปริญญาตรีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทางการแพทย์เพิ่มเติมในระดับปริญญาโทหรือสำหรับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในภาคการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา คือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ขณะที่ในบางมหาวิทยาลัยยังนำเสนอโปรแกรมศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) ด้านสุขภาพ

ข้อดีของการเลือกศึกษาปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา?

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหลายในระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาสามารถคาดหวังผลประโยชน์ทั้งด้านอาชีพและส่วนบุคคลในอาชีพของพวกเขาได้ ในการประกอบอาชีพในอนาคตนั้น พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนซึ่งนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มการได้งานของคนทำงานด้านสุขภาพจะดีกว่าค่าเฉลี่ยในหลายประเทศ และการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหนทางที่จะมีอาชีพที่น่าตื่นเต้นในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมั่นคง ปริญญาตรีด้านโปรแกรมสุขภาพยังสามารถต่อยอดสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

เราเรียนอะไรบ้างในปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา?

ปริญญาตรีในโปรแกรมสุขภาพให้นักศึกษามีความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับสาขาสุขภาพผ่านการเรียนการสอนที่กว้างขวางโดยทั่วไป ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์และเคมีควบคู่ไปกับหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่มุ่งเน้นในกายวิภาคของมนุษย์, จุลชีววิทยา, คำศัพท์ทางการแพทย์และชีวจริยธรรม ชั้นเรียนอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วย, นโยบายด้านการดูแลสุขภาพ, จริยธรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมักจะมีเครือข่ายกับโรงพยาบาลหรือคลินิกซึ่งนักศึกษาสามารถมาฝึกงานภายใต้การดูแล นักศึกษาสามารถเลือกสาขาที่เชี่ยวชาญในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมุ่งเน้นไปที่การเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษามีพื้นหลังทั่วไปในเรื่องสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถสร้างความเชี่ยวชาญขึ้นได้ในระหว่างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เฉพาะทางมากขึ้น บางปริญญาตรีที่เป็นนิยมมากที่สุดในโปรแกรมสุขภาพเน้นความเชี่ยวชาญในการพยาบาล, เภสัชกรรม, แพทยศาสตร์, ทันตกรรม, สาธารณสุข, โภชนาการ, จิตบำบัดหรือสัตวแพทยศาสตร์

อาชีพประเภทใดบ้างที่คุณสามารถคาดหวังกับปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา?

ปริญญาตรีด้านสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างมากและกว้างขวางเพราะความหลากหลายในตัวเลือกของอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมด้านสุขภาพสามารถทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งภาคส่วนที่ไม่แสวงหากำไร นักศึกษามีหลายอาชีพให้เลือก รวมทั้งการประกอบอาชีพในสถานพยาบาลต่างๆ, องค์กร, ชุมชนและหน่วยงานด้านสุขภาพ โปรแกรมปริญญาตรียังเตรียมให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแขนงวิชาชีพด้านสุขภาพและหลายคนเลือกที่จะศึกษาต่อ

ในการศึกษาปริญญาตรีสุขภาพนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น ประเทศ, สถาบันการศึกษา, รูปแบบการศึกษาและระยะเวลาของโปรแกรม มันอาจจะดูเป็นปัญหายุ่งยากทางการเงินเพื่อจะได้ปริญญามา แต่มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนรายเดือนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นสามารถช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนหรือแม้กระทั่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมด

ทำไมเลือกเรียนปริญญาตรีสุขภาพศึกษาออนไลน์?

ปริญญาตรีออนไลน์ในโปรแกรมสุขภาพช่วยให้นักเรียนจำนวนมากมีความยืดหยุ่นในการเรียนและตารางการทำงาน นักเรียนบางคนทำงานเต็มเวลาไปด้วยในขณะที่กำลังศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาระดับปริญญาด้านสุขภาพออนไลน์จะมีความเป็นไปได้ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบในห้องปฏิบัติการและการฝึกงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ โปรแกรมปริญญาตรีออนไลน์ในการดูแลสุขภาพส่วนมากสร้างความเป็นไปได้ให้นักเรียนสามารถทำวิจัยและมีการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในเวลาของตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ที่จำเป็น โปรแกรมปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ เช่น สาธารณสุขหรือการจัดการด้านการดูแลสุขภาพก็เป็นไปได้มากขึ้นในการศึกษาออนไลน์ ซึ่งมักจะศึกษาได้ทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ต