หมวดหมู่ยอดนิยม

ปริญญาตรีสุขภาพยอดนิยม

ระดับปริญญาตรีในด้านการดูแลสุขภาพให้นักเรียนที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านการบริหารจัดการ ด้านคลินิกหรือการวิจัยในภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคส่วนที่ไม่แสวงหาผลกำไร นักศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมด้านสุขภาพนั้น โดยทั่วไปยังได้เรียนรู้ทักศะทางด้านเทคนิคและการบริหารซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมักมีเครือข่ายกับโรงพยาบาล, คลินิกหรือศูนย์สุขภาพ ซึ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกงานในระยะสั้นและได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติจากสถานที่นั้นๆ นักศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมสุขภาพสามารถเลือกจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย บางโปรแกรมปริญญาตรีที่เป็นที่นิยมมักอยู่ในภาคการดูแลสุขภาพ เช่น พยาบาล, หมอ, สาธารณสุข, โภชนาการ, เภสัชกรรม, ทันตกรรมและการจัดการด้านการดูแลสุขภาพ โปรแกรมปริญญาตรีในสาขากายภาพบำบัด, การแพทย์ทางเลือกและสัตวแพทยศาสตร์ก็ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่่ามัวจมไปกับหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายจนลืมหลักสูตรปริญญาตรีด้านการดูแลสุขภาพ! เริ่มต้นการค้นหาของคุณโดยดูที่รายชื่อโปรแกรมปริญญาตรีที่ระบุไว้ด้านล่าง เปรียบเทียบสถานศึกษา, หลักสูตรและค่าเล่าเรียน และติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครได้โดยตรงโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการดูแลสุขภาพมาใหม่

Massey University

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาโภชนาการของมนุษย์

มกราคม 16, 2019
หากคุณหลงใหลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่คุณกินมีผลต่อสุขภาพอย่างไร BSc (โภชนาการมนุษย์) ของ Massey เหมาะสำหรับคุณหากคุณหลงใหลในอาหารและโภชนาการและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ของสิ่งที่คุณกินมีผลต่อสุขภาพแล้ว BSc ของ Massey (โภชนาการมนุษย์) เหมาะสำหรับคุณ… [+] [-]

Victoria University

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ผิวหนัง

มกราคม 15, 2019
เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่และน่าตื่นเต้นด้วย Dermal Sciences degree ที่ VU ผู้สำเร็จการศึกษาให้การดูแลทางคลินิกที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพและมีความเห็นอกเห็น… [+]ใจในวิชาชีพผิวหนัง [-]

Syiah Kuala University

ปริญญาตรีในการศึกษาการแพทย์

มกราคม 14, 2019
คณะแพทยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 ตามระดับของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 16/1982 เพื่อตอบสนองความต้องการของอาเจะห์ในการมีสถาบันทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะได้กลายเป็นหนึ่งในคณะวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนนักศึกษาทุก ๆ… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

ปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

โปรแกรมปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการวางรากฐานทางวิชาการที่จำเป็นเช่นเดียวกับทักษะการปฏิบัติสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมสุขภาพยังได้พัฒนาพื้นฐานทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร ปริญญาตรีเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทางการแพทย์เพิ่มเติมในระดับปริญญาโทหรือสำหรับการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในภาคการดูแลสุขภาพ ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา คือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ขณะที่ในบางมหาวิทยาลัยยังนำเสนอโปรแกรมศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) ด้านสุขภาพ

ข้อดีของการเลือกศึกษาปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา?

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหลายในระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษาสามารถคาดหวังผลประโยชน์ทั้งด้านอาชีพและส่วนบุคคลในอาชีพของพวกเขาได้ ในการประกอบอาชีพในอนาคตนั้น พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนซึ่งนั่นจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มการได้งานของคนทำงานด้านสุขภาพจะดีกว่าค่าเฉลี่ยในหลายประเทศ และการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหนทางที่จะมีอาชีพที่น่าตื่นเต้นในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมั่นคง ปริญญาตรีด้านโปรแกรมสุขภาพยังสามารถต่อยอดสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

เราเรียนอะไรบ้างในปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา?

ปริญญาตรีในโปรแกรมสุขภาพให้นักศึกษามีความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับสาขาสุขภาพผ่านการเรียนการสอนที่กว้างขวางโดยทั่วไป ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์และเคมีควบคู่ไปกับหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่มุ่งเน้นในกายวิภาคของมนุษย์, จุลชีววิทยา, คำศัพท์ทางการแพทย์และชีวจริยธรรม ชั้นเรียนอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วย, นโยบายด้านการดูแลสุขภาพ, จริยธรรมทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมักจะมีเครือข่ายกับโรงพยาบาลหรือคลินิกซึ่งนักศึกษาสามารถมาฝึกงานภายใต้การดูแล นักศึกษาสามารถเลือกสาขาที่เชี่ยวชาญในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมุ่งเน้นไปที่การเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษามีพื้นหลังทั่วไปในเรื่องสุขภาพ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถสร้างความเชี่ยวชาญขึ้นได้ในระหว่างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เฉพาะทางมากขึ้น บางปริญญาตรีที่เป็นนิยมมากที่สุดในโปรแกรมสุขภาพเน้นความเชี่ยวชาญในการพยาบาล, เภสัชกรรม, แพทยศาสตร์, ทันตกรรม, สาธารณสุข, โภชนาการ, จิตบำบัดหรือสัตวแพทยศาสตร์

อาชีพประเภทใดบ้างที่คุณสามารถคาดหวังกับปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษา?

ปริญญาตรีด้านสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างมากและกว้างขวางเพราะความหลากหลายในตัวเลือกของอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในโปรแกรมด้านสุขภาพสามารถทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งภาคส่วนที่ไม่แสวงหากำไร นักศึกษามีหลายอาชีพให้เลือก รวมทั้งการประกอบอาชีพในสถานพยาบาลต่างๆ, องค์กร, ชุมชนและหน่วยงานด้านสุขภาพ โปรแกรมปริญญาตรียังเตรียมให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแขนงวิชาชีพด้านสุขภาพและหลายคนเลือกที่จะศึกษาต่อ

ในการศึกษาปริญญาตรีสุขภาพนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาปริญญาตรีด้านสุขภาพศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น ประเทศ, สถาบันการศึกษา, รูปแบบการศึกษาและระยะเวลาของโปรแกรม มันอาจจะดูเป็นปัญหายุ่งยากทางการเงินเพื่อจะได้ปริญญามา แต่มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนรายเดือนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นสามารถช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนหรือแม้กระทั่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมด

ทำไมเลือกเรียนปริญญาตรีสุขภาพศึกษาออนไลน์?

ปริญญาตรีออนไลน์ในโปรแกรมสุขภาพช่วยให้นักเรียนจำนวนมากมีความยืดหยุ่นในการเรียนและตารางการทำงาน นักเรียนบางคนทำงานเต็มเวลาไปด้วยในขณะที่กำลังศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาระดับปริญญาด้านสุขภาพออนไลน์จะมีความเป็นไปได้ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบในห้องปฏิบัติการและการฝึกงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ โปรแกรมปริญญาตรีออนไลน์ในการดูแลสุขภาพส่วนมากสร้างความเป็นไปได้ให้นักเรียนสามารถทำวิจัยและมีการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในเวลาของตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกประสบการณ์ที่จำเป็น โปรแกรมปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ เช่น สาธารณสุขหรือการจัดการด้านการดูแลสุขภาพก็เป็นไปได้มากขึ้นในการศึกษาออนไลน์ ซึ่งมักจะศึกษาได้ทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ต