HEALTHCARESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับสูงที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาสี่ปี หลักสูตรปริญญาตรีหลายหลักสูตรมีจัดสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนแบบเต็มเวลา สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาได้

ทันตแพทยศาสตร์ เป็นสาขาการศึกษาทางการแพทย์ที่เน้นเรื่องสุขภาพช่องปากและผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาภาวะทางการแพทย์ของฟัน, เหงือกและส่วนอื่นๆ ของปากได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถป้องกันปัญหาอื่นๆ ได้อีกด้วย

ซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในสองประเทศที่ตั้งชื่อตามชื่อพระราชครอบครัวของพวกเขาพร้อมกับ Hashemite Kingdom of Jordan มีค่อนข้างไม่กี่งานสำหรับชาวต่างชาติในซาอุดิอาระเบีย มัน 's แนะนำให้เรียนรู้วิธีการอ่านภาษาอาหรับ tajweed พื้นฐานและทักษะการพูดพื้นฐานบางอย่างก่อนที่คุณจะมา

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ ทันตกรรมศาสตร์, ซาอุดิอาราเบีย Filter

ปริญญาตรีสาขาทันตกรรม

Batterjee Medical College
ปริญญาบัณฑิต
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
7 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ภารกิจของโปรแกรมของเราคือการให้ความรู้แก่นักเรียนในโปรแกรมทันตกรรมเพื่อปรับปรุงสุขภาพช่องปากและเพื่อลดภาระของการเจ็บป่วยในสังคมผ่านการค้นพบและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที ...

อ่านเพิ่มเติม