Filter
ปริญญาบัณฑิต
รัฐปาเลสไตน์ ประเภทการศึกษา: ทั้งหมด จังหวะ: ทั้งหมด

Find law schools and universities in รัฐปาเลสไตน์ offering law degrees

ปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถได้รับหลังจากทำการศึกษาสามถึงสี่ปีของการศึกษา การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการทำงานมากขึ้นและโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่มากขึ้นตลอดชีวิตการทำงาน

จำนวนของสถ​​าบันการศึกษาระดับสูงได้ปรากฏตัวขึ้นในปีที่ผ่านมาทั่วทั้งดินแดนปาเลสไตน์และฉนวนกาซา แม้ว่าหนุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะสามารถที่จะนำเสนอความหลากหลายของโปรแกรมให้กับนักเรียนในและต่างประเทศ

Law schools and universities for law degrees รัฐปาเลสไตน์. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees รัฐปาเลสไตน์ here.

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

Results

Palestine Polytechnic University

โปรแกรมโภชนาการบำบัดสี่ปีของเราได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ต้องการใช้ความรู้เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาโรคในฐานะ ... [+]

ความกังวลและความสนใจด้านโภชนาการอาหารและสุขภาพของมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แท้จริงแล้วพฤติกรรมทางโภชนาการและวิถีชีวิตมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเรา นอกจากนี้ปัจจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลกประมาณ 50%... [-]

รัฐปาเลสไตน์ Hebron
Palestine Polytechnic University

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) คือการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและแนวคิดการออกแบบเพื่อการแพทย์และชีววิทยาเพื่อการสาธารณสุข (เช่นการวินิจฉัยหรือการรักษา) BME กำลังก้าวหน้าอย่าง ... [+]

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) คือการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและแนวคิดการออกแบบเพื่อการแพทย์และชีววิทยาเพื่อการสาธารณสุข (เช่นการวินิจฉัยหรือการรักษา) BME กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและสร้างนวัตกรรมที่สำคัญซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเรา โครงการ BME ที่ PPU ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2540 เพื่อให้ทันกับการพัฒนาของโลกในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ หลักสูตรแรกในปาเลสไตน์โครงการ BME นำไปสู่หลักสูตร วท.บ. วุฒิการศึกษา: สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรได้รับการเตรียมเพื่อให้พอดีกับความต้องการของชุมชนทางการแพทย์ในท้องถิ่น ดังนั้นจึงเน้นเครื่องมือทางการแพทย์และการใช้งานนอกเหนือจากการพัฒนาและบำรุงรักษา... [-]

รัฐปาเลสไตน์ Hebron