HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Find law schools and universities in สหรัฐอเมริกา offering law degrees

ปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถได้รับหลังจากทำการศึกษาสามถึงสี่ปีของการศึกษา การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการทำงานมากขึ้นและโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่มากขึ้นตลอดชีวิตการทำงาน

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ, มักจะเรียกว่า "สหรัฐอเมริกา " ที่ "US " "สหรัฐอเมริกา " "อเมริกา " หรือเพียง " สหรัฐอเมริกา " วิทยาลัยอเมริกันได้รับทุนจาก "การเรียนการสอน " ค่าใช้จ่ายของนักเรียนซึ่งมักจะเป็นราคาแพงมากโดยทั่วไปถึงเป็นหมื่นดอลลาร์ต่อปี

ฟอร์ไมเออร์, ฟลอริด้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นหนี้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รวมถึงสนามบินนานาชาติ เมืองที่มีสี่โรงเรียนมัธยมที่สำคัญนอกเหนือจากการความหลากหลายของโรงเรียนของรัฐพบได้ที่นี่ สามมหาวิทยาลัยหลักและสองมหาวิทยาลัยพบว่าที่นี่มีหลากหลายของโปรแกรมในอาชีพที่แตกต่างกัน

Law schools and universities for law degrees สหรัฐอเมริกา. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees สหรัฐอเมริกา here.

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาตรีในการบริหารงานด้านการดูแลสุขภาพ

Southern Technical College
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา 176 สัปดาห์ กันยายน 2019 สหรัฐอเมริกา Fort Myers Tampa + เพิ่มขึ้น 1

ระบบการดูแลสุขภาพของเราต้องการที่แข็งแกร่งผู้นำก้าวหน้าเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคนที่ได้รับการดูแลที่พวกเขาต้องการ ในหลักสูตรปริญญาการบริหารการดูแลสุขภาพของเราคุณสามารถได้รับการวางรากฐานของทักษะการจัดการทั่วไปในความเข้มข้นของการดูแลสุขภาพที่จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่คุณสามารถเป็นความภาคภูมิใจของ ในโปรแกรมนี้คุณจะศึกษาแนวคิดเช่นการเงินนโยบายสาธารณะ, การสื่อสาร, ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ ...