HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Find law schools and universities in สหรัฐอเมริกา offering law degrees

ปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถได้รับหลังจากทำการศึกษาสามถึงสี่ปีของการศึกษา การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการทำงานมากขึ้นและโอกาสที่จะได้รับรายได้ที่มากขึ้นตลอดชีวิตการทำงาน

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

Law schools and universities for law degrees สหรัฐอเมริกา. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees สหรัฐอเมริกา here.

ผลลัพธ์ Filter

วุฒิการศึกษา: ระดับปริญญาตรี

Simpson College
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา นอกเวลา 4 ปี กันยายน 2019 สหรัฐอเมริกา Indianola + เพิ่มขึ้น 1

โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพของซิมป์สันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านกายวิภาคของมนุษย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของมนุษย์และเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการป้องกันการวินิจฉัยการฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อโอกาสในการทำงานในด้านการดูแลสุขภาพ