HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Find law schools and universities in สหรัฐอเมริกา offering law degrees

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นหลักสูตรระดับปริญญาทางวิชาการที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในอนาคตหรือเพื่อการศึกษาต่อ ปริญญาตรีสามารถทำการศึกษาใช้เวลาประมาณสามถึงห้าปีขึ้นอยู่กับความตั้งใจของนักเรียน เช่นเดียวกับข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาที่เฉพาะเจาะจง

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ, มักจะเรียกว่า "สหรัฐอเมริกา " ที่ "US " "สหรัฐอเมริกา " "อเมริกา " หรือเพียง " สหรัฐอเมริกา " วิทยาลัยอเมริกันได้รับทุนจาก "การเรียนการสอน " ค่าใช้จ่ายของนักเรียนซึ่งมักจะเป็นราคาแพงมากโดยทั่วไปถึงเป็นหมื่นดอลลาร์ต่อปี

Law schools and universities for law degrees สหรัฐอเมริกา. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees สหรัฐอเมริกา here.

ผลลัพธ์ Filter

วุฒิการศึกษา: ระดับปริญญาตรี

Simpson College
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา นอกเวลา 4 ปี กันยายน 2019 สหรัฐอเมริกา Indianola + เพิ่มขึ้น 1

โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพของซิมป์สันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านกายวิภาคของมนุษย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของมนุษย์และเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการป้องกันการวินิจฉัยการฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อโอกาสในการทำงานในด้านการดูแลสุขภาพ