HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Find law schools and universities in สหรัฐอเมริกา offering law degrees

ปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาระดับสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณสี่ปีเพื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียนจะได้รับความรู้และการฝึกอบรมในขณะที่ทำการศึกษา ซึงจะนำไปสู่โอกาสในวิชาชีพที่น่าทึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

Law schools and universities for law degrees สหรัฐอเมริกา. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees สหรัฐอเมริกา here.

ผลลัพธ์ Filter

วิศวกรรมชีวการแพทย์

Western New England University
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา กันยายน 2019 สหรัฐอเมริกา Springfield

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) เป็นสาขาที่มีการปฏิวัติและให้รางวัล: วิศวกรด้านชีวการแพทย์อยู่ในลำดับต้น ๆ ของการค้นคว้าทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลก บางส่วนของนวัตกรรมที่พวกเขาได้สร้างขึ้นรวมถึงอวัยวะเทียมระบบภาพทางการแพทย์การผ่าตัดด้วยเลเซอร์เครื่องวิเคราะห์เลือดการตรวจสอบผู้ป่วยโดยอัตโนมัติและอุปกรณ์และขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Assumption College
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา 4 ปี กันยายน 2019 สหรัฐอเมริกา Worcester

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพของ Assumption College เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในสาขาการดูแลสุขภาพที่กำลังเติบโตโดยมีการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกการบริหารการพัฒนานโยบายและการวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของอัสสัมชัญเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติโรคและความพิการรวมถึงรูปแบบการดูแลและดูแลสุขภาพรวมถึงเศรษฐศาสตร์จริยธรรมและนโยบายที่ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลก