Keystone logo

ค้นหาปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพ

เรียนอะไร
เรียนที่ไหนดี

ปรมาจารย์ด้านสุขภาพยอดนิยม

ปริญญาโทสาขาสุขภาพ มุ่งเป้าไปที่นักศึกษาที่ต้องการก้าวหน้าในสายอาชีพด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล คลินิก องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์กรด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ

ด้วยการศึกษาเชิงลึกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะ ปริญญาโทสาขาสุขภาพยังเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการวิจัย ไม่ว่าจะในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องปกติที่ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการจะบังคับสำหรับหลักสูตรปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพ โปรแกรมการศึกษาดำเนินการในรูปแบบการเรียนรู้แบบเต็มเวลา นอกเวลา ออนไลน์ หรือทางไกล

หลักสูตรปริญญาโทด้านสุขภาพมีสาขาวิชาเฉพาะทางมากมาย เช่น การแพทย์ โภชนาการ การจัดการด้านสุขภาพ จิตเวช การพยาบาล สัตวแพทยศาสตร์ หรือกายภาพบำบัด ความเชี่ยวชาญพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วิศวกรรมชีวการแพทย์ การศึกษาในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รังสีวิทยา และการแพทย์ทางเลือก

ความหลากหลายของโปรแกรมปริญญาโทด้านสุขภาพสามารถครอบงำได้ แต่อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! หากต้องการค้นหาโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด ให้เริ่มต้นด้วยการดูรายชื่อหลักสูตรปริญญาโทด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ช่องยอดนิยม

หลักสูตรปริญญาโทด้านสุขภาพชั้นนำ

ปริญญาโทในการศึกษาด้านสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็นสามสาขาหลัก: การดูแลสุขภาพโดยตรง การวิจัยและการจัดการ หลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในด้านการดูแลสุขภาพโดยตรง ได้แก่ แพทยศาสตร์ การพยาบาล และทันตกรรม หลักสูตรปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์ที่เน้นการพัฒนายาและการรักษาใหม่ๆ ก็เป็นที่ต้องการสูงเช่นกัน ในที่สุด โปรแกรมยอดนิยมในการจัดการด้านการดูแลสุขภาพได้รวมความรู้ทางการแพทย์เข้ากับธุรกิจ

ประเทศชั้นนำด้านสุขภาพชั้นนำ

มีหลักสูตรปริญญาโทด้านสุขภาพมากมายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนธุรกิจ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วโลก เริ่มการค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยดูสถานที่เรียนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการได้รับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

สุดยอดเมืองสุขภาพชั้นนำ

สำหรับจุดหมายปลายทางการศึกษาของคุณ คุณสามารถเลือกจากเมืองต่างๆ มากมายที่เสนอโปรแกรมปริญญาโทด้านสุขภาพโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ดีที่สุดบางแห่ง จำกัดการค้นหาของคุณสำหรับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยการเรียกดูตัวเลือกการศึกษาในเมืองต่างๆ ที่แสดงด้านล่าง ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่