Keystone logo

184 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพทั่วโลก 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • การดูแลสุขภาพ
  • การดูแลสุขภาพทั่วโลก
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (184)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพทั่วโลก

นักเรียนที่มีความสนใจในการที่จะเกินระดับปริญญาตรีการศึกษาทั่วไปควรพิจารณาได้รับปริญญาโท สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้นักเรียนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมโทและปริญญาได้มามักจะเกิดหลังจาก 1.5 ถึงสามปี หลังจากที่ได้รับปริญญานี้นักเรียนหลายคนเลือกที่จะศึกษาปริญญาเอกกระเป๋า

โทอนามัยโลกคืออะไร? หลักสูตรปริญญานี้เตรียมนักเรียนเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการป้องกันและการรักษาความหลากหลายของการเจ็บป่วยและความผิดปกติในระดับโลก ในขณะที่โลกจะมีขนาดเล็กภัยคุกคามสุขภาพใหม่อย่างต่อเนื่องจะโผล่ออกมาและคนทำงานด้านสุขภาพทั่วโลกจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อหยุดพวกเขา หลักสูตรชีววิทยาเคมีจุลชีววิทยานโยบายสาธารณะและการระบาดมักจะต้อง ได้รับปริญญามักจะใช้เวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา

ปริญญาโทสุขภาพระดับโลกให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ที่พวกเขาต้องการที่จะประเมินภัยคุกคามสุขภาพทั่วโลกแรงงานในด้านนี้เป็นอย่างมากในความต้องการและนักเรียนจะสามารถเข้าถึงสระว่ายน้ำงานทั่วโลก ปริญญาโทยังเพิ่มเงินเดือนและทำให้คนหางานสนใจมากขึ้นกับนายจ้างที่มีศักยภาพ

ค่าใช้จ่ายของรายได้ปริญญาโทจะแตกต่างกันอย่างมากตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลาของอัตราโปรแกรมและสถาบันยังมีผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายในโปรแกรม สำหรับข้อมูลรายละเอียดทางการเงินมากขึ้นนักเรียนควรจะติดต่อกับโรงเรียนที่คาดหวังของพวกเขาโดยตรง

หลังจากที่ได้รับปริญญาโทในสุขภาพทั่วโลก, นักเรียนที่ถูกว่าจ้างโดยความหลากหลายขององค์กรสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐบาล พวกเขารู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและรักษาชีวิตสุขภาพ คนงานหลายคนจะต้องเดินทางและมักจะให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนที่มีการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพของประชาชน อื่น ๆ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและนักการศึกษาและอาจมีความรู้ความเชี่ยวชาญของ บริษัท เอกชนและมหาวิทยาลัย

มีลู่ทางการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักเรียนที่หวังว่าจะได้รับปริญญาในสาขานี้ โปรแกรมออนไลน์สามารถให้นักเรียนเพิ่มความยืดหยุ่นและเสรีภาพในขณะที่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยสามารถให้นักเรียนที่มีมือในการเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในรูปแบบนำ