Keystone logo

9 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ ชีวการแพทย์ศึกษา ชีววิทยาโมเลกุล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • การดูแลสุขภาพ
  • ชีวการแพทย์ศึกษา
  • ชีววิทยาโมเลกุล
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (9)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ ชีวการแพทย์ศึกษา ชีววิทยาโมเลกุล

การศึกษาระดับปริญญาโทมักจะใช้เวลา 1-3 ปีให้เสร็จสมบูรณ์และจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของเขาหรือเธอ องศาเหล่านี้สำรวจสาขาวิชาระดับปริญญาตรีในรายละเอียดมากขึ้นและนักเรียนจำนวนมากจะต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัยเพื่อการศึกษา

ปริญญาโทในการแพทย์ระดับโมเลกุลคืออะไร? หลักสูตรปริญญานี้สอนนักเรียนเกี่ยวกับด้านพื้นฐานของแบคทีเรียอณูชีววิทยาภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งและพันธุกรรม เน้นวางอยู่บนการวิจัยของแต่ละบุคคลและนักเรียนจะต้องใช้จ่ายจำนวนมากของเวลาในห้องปฏิบัติการ บางโปรแกรมอาจต้องการให้นักเรียนเผยแพร่เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หัวข้อต่างๆเช่นเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการควบคุมคุณภาพและการใช้งานทางคลินิกของยาโมเลกุลจะครอบคลุมในรายละเอียดมาก

ประโยชน์มากมายสามารถเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการศึกษาของคน ๆ หนึ่งจากมุมมองในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาโทจะสามารถที่จะสั่งเงินเดือนสูงกว่าเพื่อนที่ไม่ได้รับการศึกษาของพวกเขา พวกเขามักจะยังมีเวลาได้ง่ายขึ้นในการหางาน

ค่าใช้จ่ายของรายได้ปริญญาโทจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและโรงเรียนไปโรงเรียน แต่ละโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตในการกำหนดราคาของตัวเองและอัตรา สำหรับรายละเอียดทางการเงินอย่างกว้างขวางมากขึ้นนักเรียนควรติดต่อกับโรงเรียนที่คาดหวังของพวกเขาโดยตรง

ส่วนใหญ่ของยานักเรียนโมเลกุลในตำแหน่งที่ปลอดภัยในการวิจัยทางการแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ, และสาขาวิชาการหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ทำงานในด้านการวิจัยทำการทดลองและวิเคราะห์ผลเพื่อหาวิธีการรักษาโรคทางจุลชีววิทยา คนงานเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการว่าจ้างโดยทั่วไปทั้งการวิจัยและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม ชนกลุ่มน้อยของนักเรียนเลือกที่จะทำงานเป็นอาจารย์ในสภาพแวดล้อมทางวิชาการทั่วโลกแรงงานเหล่านี้อาจจะจัดพิมพ์หนังสือและวารสารผลการวิจัยและความคิดเห็นของพวกเขา

มีความหลากหลายของวิธีการที่จะได้รับการศึกษาระดับปริญญานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลือกการเรียนรู้ออนไลน์อาจจะน่าสนใจมากขึ้นให้กับนักเรียนที่ต้องการที่จะทำงานที่ก้าวของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงสำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่นำไปสู่