HEALTHCARESTUDIES

หน้า 2 จาก 71, <small>Universities, Colleges and Business Schools around the World</small>

เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เลือก หลักสูตรปริญญาโทได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาหนึ่งๆ และช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานด้านวิชาการและวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

ปริญญามหาบัณฑิต 16-30 (จาก 1065). Find the top accredited universities, colleges and business schools around the world! Sort by country, save time and contact the universities directly.

ผลลัพธ์ Filter

MEng ในวิศวกรรมชีวการแพทย์

Imperial College London
ปริญญามหาบัณฑิต
ต.ค. 2020
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

พัฒนาความกว้างและความลึกของทักษะวิศวกรรมและความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในการแพทย์และชีววิทยา ...

อ่านเพิ่มเติม

MRes ในวิทยาศาสตร์โมเลกุลและวิศวกรรม

Imperial College London
ปริญญามหาบัณฑิต
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลและวิศวกรรมได้เปิดตัวปริญญาโทการวิจัยที่ไม่เหมือนใครเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาในการวิจัยร่วมกันแบบสหวิทยาการในสาขาที่กำลังเกิดขึ้นและน่าตื่นเต้นนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาธารณสุขและพฤติกรรมสุขภาพ

University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions
ปริญญามหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญา MPH-MSBH ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นที่จะขจัดความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพการทำงานกับประชากรที่อ่อนแอและสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและร่างกายที่ส่งเสร ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล (MSN)

University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล (MSN) เตรียมความพร้อมให้ RNs ที่มีระดับการศึกษาระดับ ป.บ. หรือปริญญาตรีขึ้นไปภายในสาขาวิชาด้วยการได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดการแผ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (MSBH)

University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
12 เดือน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพฤติกรรมศาสตร์ (MSBH) ที่ USF เตรียมความพร้อมให้คุณจัดการกับความไม่เสมอภาคในระบบการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ในฐานะนักเรียนในโครงการของเราคุณจะตรวจสอ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสารสนเทศสาธารณสุข (MSHI)

University of San Francisco - School of Nursing and Health Professions
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของ USF มุ่งเน้นการฝึกอบรมผู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในยุคต่อไป ผู้เชี่ยวชา ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทรากเทียมในช่องปาก

Goethe Dental School, Goethe University Frankfurt
ปริญญามหาบัณฑิต
May 2020
<
Online & Campus Combined
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

หลักสูตรปริญญาโท 'ปริญญาโทปากรากเทียม (กระทรวงมหาดไทย) ได้รับการแนะนำที่มหาวิทยาลัยเกอเธ่เจดับบลิว Frankfurt am Main เพื่อที่จะมีการฝึกอบรมทางวิชาการที่ทันสมัย​​ในด้านของร ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมความงาม (MED)

Goethe Dental School, Goethe University Frankfurt
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ธ.ค. 2020
<
Online & Campus Combined
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

หลักสูตร "Master in Esthetic Dentistry" ของ Master ใน Goethe University JW นำเสนอการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงในด้านทันตกรรมความงามโดยมุ่งเน้นในระดับนานาชาติ เป็นหลักส ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริ

International Medical College
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
Online & Campus Combined
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
อังกฤษ
เยอรมัน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

International Medical College IMC®ดำเนินหลักสูตรปริญญาโทระดับปริญญาโทนานาชาติโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เนื้อหาหลักสูตร (หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความเชี่ยวชาญ) จะถูกถ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง

International Medical College
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
Online & Campus Combined
<
นอกเวลา
<
18 เดือน
อังกฤษ
เยอรมัน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

International Medical College IMC®ดำเนินหลักสูตรปริญญาโทระดับปริญญาโทนานาชาติโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เนื้อหาหลักสูตร (หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความเชี่ยวชาญ) จะถูกถ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ขั้นสูงทันตกรรมทั่วไป

International Medical College
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
Online & Campus Combined
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
เยอรมัน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

ระยะเวลาเรียนมาตรฐานคือ 2 ปี หลักสูตรการศึกษามีความมุ่งมั่นเวลารวมประมาณ 3000 ชั่วโมง ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบูรณะและสุนทรียศาสตร์

International Medical College
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
Online & Campus Combined
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
15 เดือน
อังกฤษ
เยอรมัน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

International Medical College IMC®ดำเนินหลักสูตรปริญญาโทระดับปริญญาโทนานาชาติโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เนื้อหาหลักสูตร (หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความเชี่ยวชาญ) จะถูกถ ...

อ่านเพิ่มเติม

MSc ออนไลน์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพของประชากร

University of Glasgow Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ม.ค. 2020
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

วิทยาศาสตร์สุขภาพของประชากรเป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ของการวิจัยด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยหลายประการของผลลัพธ์ด้านสุขภาพและผลกระทบต่อประชากร มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ได้รับการจัด ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทออนไลน์ในการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

University of Glasgow Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
เม.ย. 2020
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีการดูแลส่วนบุคคลและนโยบายและงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในปัจจุบันกำลังเดินทางไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกล ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทออนไลน์ในด้านการสาธารณสุข

University of Glasgow Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
เม.ย. 2020
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

นโยบายสุขภาพที่ล้าสมัยนั้นเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยกลาสโกว์เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งนี้และได้รับการสอนด้านสุขศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 ในเว ...

อ่านเพิ่มเติม