HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ปริญญาโทเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงที่มีให้ศึกษาอยู่ในหลายสาขาการศึกษาที่แตกต่างกัน หลักสูตรปริญญาโท จะใช้เวลาเพื่อสำเร็จการศึกษาภายในสองถึงสามปี ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา และยังสามารถศึกษาทางออนไลน์ได้

ระบบการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างเป็นทางการของฟินแลนด์คือรูปแบบ 7-3-2-2 มหาวิทยาลัยใช้เวลาสองปีในการศึกษาสายอาชีพหรือทางเทคนิคและในที่สุดสองปีก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟินแลนด์นอกจากนี้ยังมีประชาชนหลายเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการเปิดใช้งานการเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นให้กับนักเรียน

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ พิษวิทยา, ฟินแลนด์ Filter

ปริญญาโทสาขาพิษวิทยาทั่วไป

University of Eastern Finland
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา 2 ปี กันยายน 2020 ฟินแลนด์ เปียว

พิษวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีข้อมูลจากสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์มากมายเช่นชีววิทยาโมเลกุลเคมีกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาและระบาดวิทยา หลักสูตรด้านพิษวิทยาโดยทั่วไปจะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพในการประเมินความเสี่ยงทางเคมีของมนุษย์ มีความต้องการมากสำหรับ toxicologists เนื่องจากสารเคมีจำนวนมากและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพกำลังรอการประเมินความเสี่ยง โปรแกรมนี้ยังมีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องการศึกษาปริญญาเอกด้านพิษวิทยาและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง