HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถเข้ารับการศึกษาได้หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงแม้ว่าหลักสูตรอาจใช้เวลาในการศึกษาระหว่างหนึ่งถึงสามปี หลักสูตรปริญญาโทส่วนใหญ่อาจจะสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาประมาณสองปี

วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถศึกษาได้จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก นี่อาจเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในสาขาอาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข นักเรียนมักเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆจากวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตจนถึงชีวเคมี

แม้จะมีประชากรขนาดเล็กของเดนมาร์กจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโลก 's ประเทศที่ทันสมัย​​ที่สุดขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการศึกษาในที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ วิทยาศาสตร์การแพทย์, เดนมาร์ก Filter

หลักในการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Aalborg University
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา 2 ปี ขอรายละเอียด เดนมาร์ก Aalborg โคเปนเฮเกน เอสบีเย + เพิ่มขึ้น 2

แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการพัฒนายาใหม่และการรักษาที่ดีขึ้นของโรค การศึกษาที่ผสมผสานการแพทย์เภสัชศาสต​​ร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี