Keystone logo

31 ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (31)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในหลายสาขาย่อยให้การศึกษาเชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ บางส่วนของสาขาเหล่านี้อาจรวมถึงดาราศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, นิเวศวิทยาและเคมี