Keystone logo

18 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • การดูแลสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (18)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์

นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาของพวกเขาหลังจากที่ได้รับปริญญาตรีมักจะเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโท โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีก่อนที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาเอก นักเรียนที่มีระดับปริญญาโทได้รับความรู้เฉพาะตำแหน่งที่มักจะพวกเขาสำหรับเงินเดือนที่สูงขึ้นและการจ้างงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

โทวิศวกรรมชีวการแพทย์คืออะไร? วิศวกรรมชีวเวชมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และการออกแบบของการแก้ปัญหาในทางชีววิทยาและการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรชีวการแพทย์อาจเลือกที่จะพัฒนาอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้คนที่ใช้แขนของเขาอีกครั้ง เป้าหมายที่ครอบคลุมของวิศวกรรมดังกล่าวคือการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ในระดับที่สูงขึ้นการศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานห้องเรียนตามเช่นเดียวกับมือในหลักสูตรการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นักเรียนทำงานร่วมกับกลศาสตร์ของไหลและของแข็งวัสดุชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

นักเรียนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายจากการศึกษานี้ ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถมีสิทธิ์ได้เป็นคนที่จะนำทีมวิจัยและนักเรียนมักจะส่งเสริมทักษะการออกแบบวิศวกรรมการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกมีโปรแกรมในวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายของโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับโรงเรียน นักเรียนควรติดต่อวิทยาลัยสำหรับข้อมูลเฉพาะค่าใช้จ่ายและมักจะวิจัยอย่างละเอียดโปรแกรม

นักศึกษาที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมชีวการแพทย์มีหลายตัวเลือก หลายคนไปโรงเรียนทันตกรรมหรือการแพทย์ (หรือมีประสบการณ์ที่) เพื่อที่จะใช้โปรแกรมชีวการแพทย์การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย บางคนได้รับปริญญากฎหมายในการทำงานเป็นทนายความสิทธิบัตร วิศวกรชีวการแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและการรักษาในห้องปฏิบัติการวิจัย พวกเขายังทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิตและสำนักงานธุรกิจ

นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์มีตัวเลือกในการใช้เวลาส่วนหนึ่งหรือชั้นเรียนเต็มเวลานักเรียนที่มีความรับผิดชอบอื่น ๆ อาจจะสนุกกับทางเลือกของการเรียนออนไลน์ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในการเริ่มต้นค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในรูปแบบนำ