Keystone logo

49 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • การดูแลสุขภาพ
  • แพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (49)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

นักศึกษาอาจเลือกที่จะไล่ตามปริญญาโทหลังจากที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีของพวกเขา โปรแกรมนี้สูงกว่าปริญญาตรีโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีให้เสร็จสมบูรณ์ นักเรียนใฝ่หาการศึกษาระดับปริญญาโทจะเลือกบริเวณที่จะศึกษาในสิ่งที่พวกเขาจะได้รับความรู้ที่สูงขึ้นกว่าที่พวกเขาทำในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของพวกเขา

ปริญญาโทในการแพทย์คืออะไร? บรรดาผู้ที่ได้รับการยอมรับเข้าสู่โปรแกรมนี้จะศึกษาความหลากหลายของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาในด้านการทำงาน ต้นแบบหลายหลักสูตรปริญญาในการแพทย์อนุญาตให้เฉพาะในบริเวณอื่น ๆ เช่นภูมิคุ้มกันวิทยาพยาธิวิทยาพูดหรือการบริหารสุขภาพ ผู้ที่จบปริญญาโทในการแพทย์จะพร้อมที่จะได้รับทั้งการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสุขภาพหรือไล่ตามระดับที่สูงยิ่งขึ้น

ได้รับปริญญาโทในการแพทย์สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในขณะที่มันเปิดขึ้นความหลากหลายของโอกาสในการทำงานที่มีจำนวนมากของพวกเขาถูกจ่ายสูง นอกจากนี้การทำงานในด้านการแพทย์สามารถที่คุ้มค่ามาก ไม่เพียง แต่ผู้จบการศึกษารับความพึงพอใจของรู้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนอื่น ๆ แต่พวกเขายังได้รับความรู้ที่มีคุณค่าและทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เพื่อหาเท่าใดก็จะเสียค่าใช้จ่ายที่จะเสร็จสมบูรณ์ปริญญาโทในการแพทย์ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนแต่ละคนที่คุณมีความสนใจใน. ค่าเหล่านี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาของประเทศและสาขาวิชา

ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทในการแพทย์มีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายของโอกาสในการทำงานเปิดขึ้นกับพวกเขาบางคนอาจเลือกที่จะไล่ตามอาชีพทางการแพทย์เช่นกลายเป็นพยาบาลหรือนักบำบัดในขณะที่คนอื่นอาจจะสนใจมากขึ้นในงานที่ไม่ใช่ทางคลินิกเช่นการจัดการโรงพยาบาลงานการกุศลหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งงานที่มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

การเรียนออนไลน์สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อใฝ่หาการศึกษาที่สูงขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในรูปแบบนำ