Keystone logo

1069 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (1011)
  • การศึกษากฎหมาย (25)
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (16)
  • การศึกษาพลังงาน (0)
  • ชีววิทยาศาสตร์ (54)
  • ทักษะชีวิต (0)ภาษา (0)
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (50)
  • ศิลปศึกษา (2)
  • ศึกษาศาสตร์ (2)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

Popular locations

See less

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม อธิบาย

หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (Master of Science) เป็นหลักสูตรขั้นสูงของการศึกษาที่สามารถศึกษาได้ภายในสองปี หลายสถาบันการศึกษาเสนอหลักสูตรปริญญาโททางออนไลน์หรือ Part time เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เรียนที่ไม่มีเวลาว่างสามารถศึกษาต่อได้