Keystone logo

66 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพจิต จิตวิทยา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • การดูแลสุขภาพจิต
  • จิตวิทยา
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (66)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพจิต จิตวิทยา

หลังจากได้รับปริญญาตรีแล้วนักเรียนบางคนก็ไปศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ สำหรับการศึกษาขั้นสูงและเข้มข้นขึ้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บุคคลทั่วไปอาจได้รับปริญญาโทนี้

อะไรคือ MSc in Psychology? จิตวิทยาคือการศึกษาความคิดของมนุษย์อย่างเป็นทางการรวมถึงพฤติกรรมพฤติกรรมความรู้สึกและกระบวนการคิด ปริญญาโทสาขาวิชานี้มีความเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปริญญาตรีและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับคลินิกหรือการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลายโปรแกรมรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิตวิทยาเพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาด้วยวิธีทางคลินิกสำหรับความวิตกกังวลความรู้สึกและปัญหาเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดจากบาดแผล หลักสูตรอื่น ๆ อาจครอบคลุมการประเมินผลการวิจัยภาษาและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการทำงานของสมองและโรคประสาทวิทยา

มีทักษะหลายอย่างที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่ได้รับปริญญาด้านจิตวิทยาเช่นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สื่อสารที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการได้รับปริญญาโทมักจะน้อยกว่าการได้รับปริญญาตรี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมักจะมีราคาแพงกว่าของรัฐและโปรแกรมที่มีหลักสูตรที่ต้องใช้มากขึ้นสามารถเพิ่มต้นทุนโดยรวมได้เช่นกัน

ปริญญาโทด้านจิตวิทยาสามารถนำไปสู่ผู้สำเร็จการศึกษาตามความหลากหลายของตำแหน่งงานที่ตอบสนองและร่ำรวย ผู้สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาอาจได้รับการรับรองหรือรับรองสำหรับรัฐหรือประเทศที่เหมาะสมอาจเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนักแต่งงานนักบำบัดครอบครัวและที่ปรึกษาและอื่น ๆ โอกาสในการทำงานในด้านจิตวิทยาในช่วงต่างๆของอุตสาหกรรมและผู้สำเร็จการศึกษาอาจทำงานในสภาพแวดล้อมทางคลินิกการค้าและการศึกษา

ไม่มีมหาวิทยาลัยสองแห่งเหมือนกัน ด้วยหลักสูตรปริญญาหลากหลายดังกล่าวที่มีอยู่ทั่วโลกคุณสามารถเลือกที่จะศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศทางออนไลน์สำหรับปริญญาโทของคุณ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร