Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 13 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ใน สหรัฐอเมริกา 2023

13 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ใน สหรัฐอเมริกา 2023

ภาพรวม

วิศวกรรมชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ของการศึกษา แต่ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญด้านการดูแลสุขภาพ ในระหว่างการศึกษาทางวิชาการ นักเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, เคมีและวัสดุศาสตร์ นอกเหนือไปจากชีววิทยาและวิศวกรรมเฉพาะทางหลายๆ สาขา

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่เข้าศึกษาเป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน หลักสูตร MSc มักใช้เวลาประมาณสองปีในการศึกษาแบบเต็มเวลาเพื่อจบการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • สหรัฐอเมริกา
  • การดูแลสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน