ปริญญาเอกสาขาจุลชีววิทยา

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

การศึกษามุ่งเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุลเซลล์และระบบนิเวศขององค์กร ผู้สำเร็จการศึกษาจะประสบความสำเร็จในทักษะการวิจัยอิสระและงานทางวิทยาศาสตร์ในจุลชีววิทยา


คำอธิบายของการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมิน

การสอบเข้าจะดำเนินการโดยปากเปล่า - ความรู้ทางวิชาชีพและภาษาและการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครเพื่ออิสระในการทำงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาเฉพาะได้รับการทดสอบ การอภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์


เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโท

วิธีการยืนยัน:


วรรณกรรมแนะนำคำถามตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://dspb.avcr.cz/


โอกาสทางอาชีพ

ปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้รับการศึกษาสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ส่วนบุคคลในสาขาจุลชีววิทยา พวกเขาได้รับความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับชีววิทยาเซลล์และโมเลกุลของแบคทีเรียและเชื้อราในระดับล่าสุดและมีประสบการณ์ในวิธีการทางจุลชีววิทยาชีวเคมีพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเคมีการวิเคราะห์และชีวฟิสิกส์ ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของการวิจัยขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ในด้านจุลชีววิทยาการแพทย์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาจุลชีววิทยาสามารถค้นหาตำแหน่งในสถาบันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและการศึกษาในสาขาจุลชีววิทยาหรือในองค์กรที่มีส่วนร่วมเช่นในการวินิจฉัยทางคลินิกการผลิตอาหารเภสัชศาสตร์การบำบัดทางชีวภาพหรือภาคบริการน้ำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ มกราคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change First Faculty of Medicine with almost 1 200 staff members and 3 400 students represents the largest m... อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ