ปริญญาเอกสาขาชีววิทยาพัฒนาการและเซลล์

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

จบการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาชีววิทยาพัฒนาการตรงตามข้อกำหนดสำหรับนักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พวกเขามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงประสบการณ์ในสาขาวิชาชีววิทยาที่หลากหลาย (ชีววิทยาโมเลกุลและเซลลูลาร์, เอ็มบริโอและชีววิทยาพัฒนาการ, ชีววิทยาเจริญพันธุ์) เขา / เธอได้รับการฝึกฝนให้ทำการวิจัยขั้นพื้นฐานและประยุกต์ใช้กับโครงสร้างเซลล์การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการพัฒนา morphogenesis พื้นฐานระดับโมเลกุลของการควบคุมเซลล์การแพร่กระจายและความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ในระบบหลายเซลล์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีประโยชน์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยประยุกต์และการปฏิบัติ (สุขภาพ, การเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ) เช่นเดียวกับในการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่


คำอธิบายของการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมิน

ในระหว่างการสอบเข้าผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะทางเทคนิคและภาษาศาสตร์เพื่อศึกษาสาขาที่กำหนดพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ การสอบเข้ายังคำนึงถึงความสนใจของผู้สมัครในการติดตามงานปริญญาเอกเฉพาะกับหัวหน้างานเฉพาะและความสามารถของผู้สมัครในการจัดการหัวข้อนี้


เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโท

วิธีการยืนยัน:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ