Keystone logo

7 ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก การแพทย์องค์รวม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอก
  • การดูแลสุขภาพ
  • การแพทย์ทางเลือก
  • การแพทย์องค์รวม
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอก โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก การแพทย์องค์รวม

ปริญญาเอกหรือ PhD อาจต้องใช้ระยะเวลาศึกษาแปดปีหรือมากกว่านั้นเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ในสาขาวิชาส่วนใหญ่การได้รับปริญญาเอกจะทำให้ผู้ถือครองวุฒิการศึกษานี้เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ หลักสูตรนั้นมีให้ศึกษาอยู่หลากหลายหลักสูตร