มหาวิทยาลัยใน

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ เราจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ล่ะประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาท้องถิ่นในระดับสูงขึ้น, ค่าเล่าเรียน, ภาคการศึกษา, ความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ, วีซ่านักเรียนและค่าครองชีพ

สุขภาพศึกษาทั่วโลก

มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยการแพทย์, โรงเรียนสาธารณสุข, โรงเรียนพยาบาล, โรงเรียนสัตวแพทย์และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาและคอร์สด้านการดูแลสุขภาพในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก ในบริบทของโลก สาขาการศึกษาทางการแพทย์นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่วนกลาง เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ปริญญาต่างๆที่นำเสนอโดยสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ทั่วไป จัดได้อยู่สองประเภท: วิชาการหรือวิชาชีพ วุฒิการศึกษาด้านสุขภาพนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์พื้นฐานของการดูแลสุขภาพผู้ซึ่งต้องการประกอบอาชีพด้านการสอน, การวิจัย, การวิเคราะห์นโยบายหรือเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาเภสัชกรรม อีกด้านหนึ่ง ปริญญาวิชาชีพด้านสุขภาพจะเน้นไปในทางปฏิบัติการในกลุ่มการดูแลสุขภาพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล, คลินิกเอกชน, สำนักงานแพทย์, ศูนย์พยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน, ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและอื่น ๆ แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สุขภาพศึกษาเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดทั่วโลกที่ให้โอกาสอันมีค่าที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับชีวิตของผู้คน รายการความเชี่ยวชาญเฉพาะภายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นไม่มีที่สิ้นสุด โดยบางสาขาสามัญทั่วไปนั้นรวมถึงการแพทย์, การพยาบาล, ทันตกรรม, เภสัชกรรม, โภชนาการ, การจัดการด้านการดูแลสุขภาพ, การสาธารณสุขและสัตวแพทย์

จำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนซึ่งปรารถนาจะมีปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้น ต่างเลือกที่จะเดินทางเพื่อไปศึกษายังต่างประเทศ ซึ่งจำนวนนักเรียนต่างชาติในอุดมศึกษาทุกระดับก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สถาบันสถิติ (UIS) ทุกวันนี้นักเรียนกว่า 4 ล้านคน ศึกษาอยู่ในต่างประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในปี 2000 ซึ่งอยู่ที่ 2 ล้านคน ประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมบางแห่งก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย และเยอรมนี ซึ่งประเทศเหล่านี้ยังคงเป็นแม่เหล็กที่แข็งแกร่งสำหรับนักเรียนที่มองหาการศึกษาคุณภาพสูงในต่าประเทศในทุกวันนี้ ในขณะเดียวกัน ประเทศจุดหมายใหม่ ๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในยุโรปกลางและตะวันออกก็ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สำหรับประเทศต้นทางซึ่งนักศึกษาเดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศมากที่สุดนั้นส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน, อินเดีย, เกาหลีใต้, เยอรมนี, ซาอุดีอาระเบียและฝรั่งเศส นอกเหนือไปจากนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยแล้ว ตัวเลขของนักเรียนทั่วโลกที่มีการลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการเรียนออนไลน์หรือเรียนทางไกลที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

มีเหตุผลมากมายว่าทำไมนักเรียนเลือกเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพในต่างประเทศ รวมไปถึง:

  • ความเป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนเรียนในหนึ่งในโปรแกรมด้านสุขภาพชั้นนำของโลกหรือในโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีให้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาค
  • โอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ในระบบการศึกษาที่แตกต่างและค้นพบด้านใหม่ของความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เลือก วิชาชีพทางการแพทย์ที่มีความตระหนักทางวัฒนธรรม, ความเข้าใจในชาติอื่นและทักษะในด้านต่างๆกันนั้นมีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการ เพราะโลกเรานี้เริ่มเล็กลง เข้าถึงและเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น
  • โอกาสที่จะได้เรียนรู้ภาษาใหม่อย่างเต็มที่หากประเทศปลายทางพูดภาษาอื่นที่แตกต่างจากภาษาแม่ของนักเรียนเอง
  • โอกาสการจ้างงานเพิ่มขึ้น ประสบการณ์ในต่างประเทศทีอยู่ในหมู่ผู้สมัครงานนั้นมีคุณค่าสูงสำหรับนายจ้างและในหลายกรณีนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประสบการณ์นั้นสำหรับการสมัครตำแหน่งทั้งในประเทศเรียนที่อยู่และประเทศของตน

ปัจจัยส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะศึกษาต่อในประเทศหรือในต่างประเทศนั่นคือค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต, คุณภาพการศึกษา, ทักษะการใช้ภาษาที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการศึกษาแบบเต็มเวลา, นอกเวลาหรือการเรียนทางไกลก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการไปศึกษาต่างประเทศนั้นไม่ได้ทำให้คุณจน นั่นเพราะหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ

เริ่มต้นการค้นหาโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณ โดยการดูที่ตัวเลือกต่างๆของสุขภาพศึกษาที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการแพทย์จากทั่วโลก ถ้าคุณรู้แล้วว่าที่คุณต้องการที่จะเรียนที่ใด คุณสามารถคลิกที่ประเทศนั้นโดยตรงและเลือกจากสถาบันการศึกษาที่มี หรือมิเช่นนั้น ลองใช้เวลาในการสำรวจความเป็นไปได้มากมายสำหรับการศึกษาด้านสุขภาพทั่วโลก!

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ