อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

120405_SoP_InnovationExcellence.jpg

อย่างแรก ๆ !

เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่ USC School of Pharmacy ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการศึกษาด้านเภสัชกรรมการวิจัยและการปฏิบัติและได้รับการจัดอันดับโดย US News

USC เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนเภสัชศาสตร์แห่งเดียวที่ครอบคลุมการพัฒนาด้านเภสัชกรรมและบริการทางคลินิกทั้งหมด ตั้งแต่การค้นพบยาไปจนถึงแนวทางด้านกฎระเบียบสำหรับการเคลื่อนย้ายยาเสพติดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังตลาดอย่างปลอดภัยตั้งแต่การส่งมอบการดูแลในหลากหลายรูปแบบ การดูแลต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ สมาชิกคณาจารย์คลินิกของเรากำลังตีเส้นทางใหม่และระบุวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมการดูแลที่หลากหลาย

โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนหลักจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการค้นพบที่สำคัญในโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์และโรคเบาหวานและจากศูนย์เมดิแคร์และนวัตกรรม Medicaid เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ยาอย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด เพิ่มผลลัพธ์ผู้ป่วยในขณะที่ลดค่าใช้จ่าย โรงเรียนเปิด สอนหลักสูตรปริญญาโท ที่มีความทันสมัยพร้อมทักษะการทำงานแบบใหม่ที่จะทำให้คุณเก่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลง และการเป็นหุ้นส่วนของเราในศูนย์ USC Leonard D. Schaeffer สำหรับนโยบายสุขภาพและเศรษฐศาสตร์ กำลังให้ผลการวิจัยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งยืนยันคุณค่าที่ยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการฝึกปฏิบัติร่วมกัน

USC School of Pharmacy เป็น โรงเรียนเภสัชศาสตร์ เอกชนแห่งเดียวในวิทยาเขตวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สำคัญทำให้นักเรียนของเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลใหญ่สี่แห่ง

นอกจากนี้นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ของ USC ยัง ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางในบางพื้นที่ 300 แห่งและคณะอาจารย์และผู้อุปถัมภ์กว่า 400 คนซึ่งหลายคนเป็นศิษย์เก่าของ USC School of Pharmacy โรงเรียนยังเป็นเจ้าของและดำเนินงานร้านขายยาชุมชนสี่แห่งและร้านขายยาแบบพิเศษ

120409_USC_Doheny-e1504207258947.png

ตัวเลือกปริญญา: ปริญญาตรีบัณฑิตและเภสัชศาสตร์ (PharmD)

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาและประกาศนียบัตรที่หลากหลายตั้งแต่ เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ที่ ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนและโอกาสในการร่วมและปริญญาสองสาขามากมายจนถึงปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง โอกาสในการอยู่อาศัยและสามัคคีธรรมที่มีให้ผ่านทางโรงเรียนนั้นมีมากมาย

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ของ USC School of Pharmacy และหลักสูตรปริญญาโทเป็นที่ต้องการอย่างสูงจากสถาบันชั้นนำในด้านวิชาการอุตสาหกรรมและรัฐบาล โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงกรอบทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่การค้นพบยาการส่งมอบและการพัฒนาไปจนถึงการประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ไปจนถึงการวิจัยเชิงทดลองและทางคลินิก

เภสัชกรรม

 • ปริญญาเอก โครงการ
 • MS ในเภสัชวิทยาโมเลกุล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
 • คลินิก

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เภสัชกรรมและนโยบาย
 • MS ก้าวหน้าในสาขาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

การวิเคราะห์การตัดสินใจทางการแพทย์

 • MS ในการวิเคราะห์การตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ
 • MS ในการตลาดเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์การกำกับดูแล

 • ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การกำกับดูแล
 • วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การกำกับดูแล
 • MS ในการจัดการการพัฒนายา
 • MS ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

120408_Daryl-Davies.jpg

หมอเภสัช (PharmD)

USC School of Pharmacy ก่อตั้ง โปรแกรม PharmD แห่งแรก ของประเทศ ในปี 2493 และยังคงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรผู้ฝึกหัดแห่งอนาคต

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาที่ใหญ่ที่สุดในคณะเภสัชศาสตร์โปรแกรม PharmD แบบเต็มเวลาสี่ปีมอบให้กับนักเรียนด้วย:

 • โปรแกรมฝึกประสบการณ์การใช้ยาที่ไม่เหมือนใครเริ่มต้นในปีแรกของการศึกษาที่ให้ประสบการณ์ทางคลินิกที่ท้าทายและก้าวหน้า
 • ข้อเสนอที่กว้างขวางของหลักสูตรปริญญาคู่องศาและหลักสูตรประกาศนียบัตร
 • เครือข่ายศิษย์เก่าที่ใหญ่ที่สุดของเภสัชกรในภูมิภาคซึ่งสามารถให้การสนับสนุนอาชีพที่มีคุณค่าแก่บัณฑิตที่เข้าสู่วิชาชีพเวชภัณฑ์

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรม PharmD ของ USC เป็นที่ต้องการอย่างสูงจากนายจ้างทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย

เภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ USC School of Pharmacy ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านเภสัชศาสตร์และเปิดสอนสาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายารายใหญ่และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการด้านชีวการแพทย์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับรองได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนการขายยา

120407_Keck.jpeg

ร่วมงานกับเรา

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก USC School of Pharmacy เป็นลูกจ้างใน บริษัท ยาชั้นนำสถาบันวิจัยและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดของเราทำงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น Allergan, Eli Lilly, Biogen, Johns Hopkins School of Medicine, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, สถาบันวิจัยชีวการแพทย์โนวาร์ทิส, Amgen, Medtronic, Shimadzu Scientific, Harvard University, Merck เจเนนเทคและ Facebook

MS degree หลายตัวของเรานั้นรู้จักกันในเรื่อง STEM สำหรับ OPT

หลักสูตรที่สอนใน:
 • อังกฤษ

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ปริญญามหาบัณฑิต

University of Southern California School of Pharmacy

โปรแกรมการจัดการยาที่กำหนดโดย STEM ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเภสัชศาสตร์พรีคลินิก มันมีจุดมุ่งหมายในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ระดับกลางและระดับ ... [+]

ภาพรวม

โปรแกรม การจัดการยาที่กำหนด โดย STEM ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเภสัชศาสตร์พรีคลินิก มันมีจุดมุ่งหมายในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ระดับกลางและระดับสูงที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการวิจัยเชิงแปลโดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงระหว่างการค้นพบยาพรีคลินิกขั้นต้นและการพัฒนายาทางคลินิก พื้นที่นี้ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า "หุบเขาแห่งความตาย" เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ท้าทายและสำคัญที่สุดในการวิจัยการแปล แต่โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้นำวิทยาศาสตร์การแปลในอนาคตยังขาดอยู่... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
ธันวาคม 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

University of Southern California School of Pharmacy

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการตลาดเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (BPMK) เป็นโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 27 หน่วยในการตลาดที่มีความแม่นยำมุ่งเป้าไปที่อาชีพเฉพาะในอุตสาหกรรมชีวเภสัชศา ... [+]

ภาพรวม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการตลาดเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (BPMK) เป็นโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 27 หน่วยในการตลาดที่มีความแม่นยำมุ่งเป้าไปที่อาชีพเฉพาะในอุตสาหกรรมชีวเภสัชศาสตร์และผู้สั่งจ่าย BPMK ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้หลักและทักษะเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีชีวภาพ... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
3 ภาคเรียน
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
University of Southern California School of Pharmacy

การวิเคราะห์การตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพของ USC เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของอุตสาหกรรมซึ่งเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพทางธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ ... [+]

ภาพรวม

การวิเคราะห์การตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพของ USC เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของอุตสาหกรรมซึ่งเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพทางธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพเภสัชศาสตร์ชีวภาพอุปกรณ์การแพทย์โดยตรง

การฝึกอบรม STEM ในโลกแห่งความจริงของเรามีเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการปรับปรุงคุณค่าด้านสุขภาพการเข้าถึงการชำระเงินคืนและการกำหนดราคา... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
University of Southern California School of Pharmacy

โปรแกรมของ USC School of Pharmacy Master ในด้านคลินิกและการทดลองเชิงทดลอง (CXPT) เตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแปลเภสัชวิทยาและการพัฒน ... [+]

ภาพรวม

โปรแกรมของ USC School of Pharmacy Master ในด้านคลินิกและการทดลองเชิงทดลอง (CXPT) เตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแปลเภสัชวิทยาและการพัฒนาทางคลินิกเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิจัยขั้นพื้นฐานระดับสูงการแปลและการประยุกต์ใช้ พื้นที่ของบัณฑิตที่เน้น... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
University of Southern California School of Pharmacy

การศึกษาระดับปริญญาที่กำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ STEM ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นหลังในวิทยาศาสตร์ชีวภาพยาและชีวการแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป้าหมายของโครงการ ... [+]

ภาพรวม

การ ศึกษาระดับปริญญาที่กำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ STEM ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นหลังในวิทยาศาสตร์ชีวภาพยาและชีวการแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป้าหมายของโครงการ คือการฝึกอบรมนักเรียนในทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังกฎระเบียบในปัจจุบันและอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อให้เครื่องมือในทางปฏิบัติในชีวิตจริงที่พวกเขาจะใช้ในอาชีพด้านอุตสาหกรรม... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
มกราคม 2020
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
University of Southern California School of Pharmacy

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา USC School of Pharmacy เป็นที่ต้องการอย่างสูงจากสถาบันชั้นนำในด้านวิชาการอุตสาหกรรมและรัฐบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช ... [+]

ภาพรวม

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา USC School of Pharmacy เป็นที่ต้องการอย่างสูงจากสถาบันชั้นนำในด้านวิชาการอุตสาหกรรมและรัฐบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยาโมเลกุล

การรับเข้า

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาเภสัชศาสตร์เคมีชีววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษและในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเช่นเคมีอินทรีย์และกายภาพเคมีชีวเคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
University of Southern California School of Pharmacy

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา USC School of Pharmacy เป็นที่ต้องการอย่างสูงจากสถาบันชั้นนำในด้านวิชาการอุตสาหกรรมและรัฐบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัช ... [+]

ภาพรวม

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา USC School of Pharmacy เป็นที่ต้องการอย่างสูงจากสถาบันชั้นนำในด้านวิชาการอุตสาหกรรมและรัฐบาล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เน้นการวิจัยขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับการประยุกต์ใช้ในการส่งมอบและการใช้ยาโดยใช้เคมียาเคมีคำนวณเคมีเภสัชศาสตร์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาชีววิทยาโมเลกุลและเซลล์... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
University of Southern California School of Pharmacy

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ USC สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเปิดสอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เภสัชกรรมและนโยบาย โปรแกรม MS นี้มีการเสนอร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและโรงเรียนนโย ... [+]

ภาพรวม

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ USC สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเปิด สอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์เภสัชกรรมและนโยบาย โปรแกรม MS นี้มีการเสนอร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและโรงเรียนนโยบายราคา USC ของสาธารณะ นักศึกษาปริญญาโทได้รับการฝึกฝนให้ใช้เภสัชศาสตร์และเทคนิคการประเมินในสภาพแวดล้อมการตัดสินใจในทางปฏิบัติเช่นร้านขายยาที่ได้รับการจัดการดูแลผู้ชำระเงินบุคคลที่สามและหน่วยงานราชการ... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก

University of Southern California School of Pharmacy

USC School of Pharmacy ก่อตั้งโปรแกรม Doctor of Pharmacy (PharmD) แห่งแรกของประเทศในปี 2493 และยังคงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรผู้ฝึ ... [+]

ภาพรวม

USC School of Pharmacy ก่อตั้งโปรแกรม Doctor of Pharmacy (PharmD) แห่งแรกของประเทศในปี 2493 และยังคงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรผู้ฝึกหัดแห่งอนาคต

โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาที่ใหญ่ที่สุดในคณะเภสัชศาสตร์โปรแกรม PharmD แบบเต็มเวลาสี่ปีมอบให้กับนักเรียนด้วย:... [-]

สหรัฐอเมริกา Los Angeles
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
8 ภาคเรียน
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Address
University of Southern California 1985 Zonal Avenue
Los Angeles, California, สหรัฐอเมริกา