วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตออนไลน์ในวิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชนและการป้องกัน

ทั่วไป

มีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่ง
$expand_more $expand_less

บทนำ

$expand_more $expand_less

แกลเลอรี

$expand_more $expand_less

การสมัครเข้าศึกษา

$expand_more $expand_less

หลักสูตร

$expand_more $expand_less

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร

$expand_more $expand_less

โอกาสทางอาชีพ

$expand_more $expand_less

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

The University of Cincinnati Online is dedicated to providing a world-class educational experience that provides flexibility for busy professionals, lifelong learners, and students from around the wor ... อ่านเพิ่มเติม

The University of Cincinnati Online is dedicated to providing a world-class educational experience that provides flexibility for busy professionals, lifelong learners, and students from around the world. All of UC Online’s programs are led by nationally recognized faculty and combine innovation with freedom of intellectual inquiry to create an inclusive environment tailored towards the needs of UC Online students. With each course, students will receive the tools, skills, and education to further their skill set, expand their opportunities, and enrich their local communities. Online learning allows for flexibility and convenience for students who are trying to balance life while also getting a degree. If you are someone who is motivated and able to work independently, online courses may be the right fit for you! With online learning, you are joining a community online and meeting people virtually. อ่านบทย่อ
ซินซิน , ซินซิน + 1 เพิ่มเติม น้อยกว่า
ดูโปรไฟล์สถาบันอุดมศึกษา
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา