No title

ภาพรวม

ความรู้ด้านชีววิทยามนุษย์ได้รับการผนวกรวมกับหลักการทางวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมชีวเวชศาสตร์ ประเภทของหลักสูตรประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์นี้ทำงานเพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีอายุยืน

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (86)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน