Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 94 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2023

94 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2023

ภาพรวม

วิศวกรรมชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ของการศึกษา แต่ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญด้านการดูแลสุขภาพ ในระหว่างการศึกษาทางวิชาการ นักเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, เคมีและวัสดุศาสตร์ นอกเหนือไปจากชีววิทยาและวิศวกรรมเฉพาะทางหลายๆ สาขา

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (94)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน