Keystone logo

13 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ

ศิลปศาสตรบัณฑิตคือปริญญาที่ได้รับโดยทั่วไปหลังจากสี่ปีของการศึกษา นักเรียนมักจะมุ่งเน้นไปที่ศิลปศาสตร์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการขององศา ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ (BA) สามารถเทียบได้กับหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษาจะมุ่งเน้นด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

BA ในการศึกษาด้านสุขภาพคืออะไร? หลักสูตรระดับนี้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลได้ดี นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นคำศัพท์ทางการแพทย์การป้องกันโรคและการศึกษาผู้ป่วย พวกเขายังอาจจะสามารถฝึกงานด้านการดูแลสุขภาพให้เสร็จสมบูรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสำหรับปริญญา

ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสามารถเตรียมนักเรียนให้สามารถจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในชีวิตส่วนตัวของตนเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างมีสุขภาพดีและให้ความรู้ที่จำเป็นในการใช้สถานการณ์ที่ซับซ้อนในสภาวะสงบ

ค่าใช้จ่ายอาจเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งและนักเรียนที่กำลังพิจารณารับปริญญาตรีด้านการดูแลสุขภาพอาจจำเป็นต้องวิจัยเฉพาะโรงเรียนเพื่อให้ได้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ดี บางโรงเรียนอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่อื่น

เช่นเดียวกับการติดตั้งที่ดีสำหรับระดับที่สูงขึ้น BA ในการศึกษาด้านสุขภาพยังสามารถเปิดเส้นทางอาชีพหลาย นักเรียนอาจติดตามงานเป็นช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการนักกายภาพบำบัดหรือนักการศึกษา งานเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอื่น ๆ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย นักการศึกษาอาจทำงานเพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบว่าจะรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตเช่นโภชนาการ

นักเรียนที่สนใจในการได้รับปริญญาตรีด้านการดูแลสุขภาพอาจใช้หลักสูตรออนไลน์หรือในการตั้งค่าโรงเรียนแบบดั้งเดิม ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร