Keystone logo

2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ ทันตกรรมศาสตร์ การดูแลช่องปาก 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพ
  • ทันตกรรมศาสตร์
  • การดูแลช่องปาก
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ ทันตกรรมศาสตร์ การดูแลช่องปาก

นักศึกษาที่สนใจด้านทันตกรรม จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลทันตกรรมและช่องปาก ซึ่งหมายถึงปัญหาฟันและปาก และวิธีการที่พวกเขาสามารถใช้ป้องกันหรือรับการรักษาได้

Associate of Science เป็นหลักสูตรการศึกษาสองปีที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อและจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในอนาคต นักเรียนอาจสามารถได้รับ AS ทั้งแบบตัวบุคคลหรือแบบออนไลน์ที่วิทยาลัยชุมชน, โรงเรียนเทคนิคหรือมหาวิทยาลัย