Keystone logo

17 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • เภสัชกรรม
  • เทคโนโลยีเภสัชกรรม
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (17)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม

ปริญญาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนายาโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปทางเภสัชกรรมที่เป็นนวัตกรรม หลักสูตรการศึกษานี้อาจช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพที่จำเป็นต่อการมีบทบาทในอุตสาหกรรมเภสัชศาสตร์และชีวเภสัชศาสตร์