Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 42 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน เภสัชวิทยา 2023

42 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน เภสัชวิทยา 2023

ภาพรวม

การวิจัยในด้านเภสัชวิทยาอาจมีผลต่อการรักษาและป้องกันโรคหรือเน้นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีต่างๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านเภสัชวิทยาอาจต้องพึ่งพาการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • เภสัชกรรม
  • เภสัชวิทยา
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (42)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน