Keystone logo

105 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน เภสัชศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • เภสัชกรรม
  • เภสัชศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (105)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน เภสัชศาสตร์

แม้จะมีความเชื่อที่เป็นที่นิยมการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ไม่ได้เตรียมตัวให้กลายเป็นเภสัชกร แต่มุ่งเน้นที่การเตรียมนักเรียนเพื่อทำหน้าที่วิจัยการตลาดการขายการบริหารและการควบคุมยาเสพติดซึ่งทั้งหมดมีความสำคัญในการมอบผลิตภัณฑ์ยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น