No title

ภาพรวม

สาขาวิชาแพทย์เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บของมนุษย์ นักศึกษาแพทย์เรียนรู้ที่จะรักษาและดูแลผู้ป่วยโดยใช้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และหัวข้อต่าง ๆ เช่นยาและการผ่าตัด

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • แพทยศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (425)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน