อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

บางทีอาจจะมากกว่าการมีงานที่จ่ายเงินเป็นอย่างดี ผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถรู้สึกดีกับความจริงที่ว่าพวกเขากำลังช่วยให้หลาย ๆ คนบรรลุรอยยิ้มที่ดีขึ้น หากคุณสนใจในการบรรลุทักษะที่ต้องการโดยนายจ้างหลายทันตแพทย์ให้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ของ ICI หลักสูตรของเราจะให้การฝึกอบรมทั้งหมดที่คุณต้องเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เชื่อถือได้และมีคุณสมบัติ

เค้าร่างหลักสูตร

 • การแนะนำทันตแพทย์
 • การป้องกันและโภชนาการ
 • สุขภาพช่องปากและเทคนิคการป้องกัน
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน
 • กายวิภาคศาสตร์
 • ทักษะทางทันตกรรมก่อนคลอด
 • จุลชีววิทยา
 • ควบคุมการติดเชื้อ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบริหาร
 • การเตรียมการสำหรับการดูแลผู้ป่วย
 • การทำแผนภูมิทันตกรรม
 • เภสัชวิทยา
 • การจัดการเหตุฉุกเฉิน
 • ขั้นตอนทางคลินิกทางทันตกรรม
 • การแนะนำสำนักงานทันตกรรมและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับเก้าอี้
 • การโอนตราสารและการบำรุงรักษาสนามการดำเนินงาน
 • เครื่องมือพื้นฐาน Chairside และระบบถาด
 • ยาชาและยาระงับความรู้สึก
 • การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
 • การรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
 • ผลิตและประเมินรังสีแพทย์ทางทันตกรรม
 • ทันตกรรมพิเศษ
 • วัสดุและเทคนิคการฟื้นฟูและห้องปฏิบัติการ
 • วัสดุบูรณะและเขื่อนทันตกรรม
 • ห้องปฏิบัติการวัสดุและเทคนิค
 • การจัดการการปฏิบัติงานทันตกรรม
 • การจัดการสำนักงานทันตกรรม
 • ทักษะการจ้างงาน

อนาคตของอาชีพ

การดูแลช่องปากเป็นสำคัญในสุขภาพโดยรวมของทุกคนและสุขอนามัย ดังนั้นคนมักจะลงทุนในการเข้ารับการตรวจฟันไม่ว่าจะเป็นเพียงการทำความสะอาดฟันหรือสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ทันตแพทย์จะต้องเป็นผู้ประกอบการด้านทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งความสนใจไปที่ขั้นตอนนี้และไม่ต้องห่วงเรื่องงานเล็ก ๆ (แต่ก็สำคัญเช่นเครื่องมือฆ่าเชื้อ)

โอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและสามารถแสดงทักษะที่จำเป็นจะได้รับการคัดเลือกให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดังนั้นหากคุณต้องการโดดเด่นในหมู่ผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ให้เลือก ICI 37144_<span translate= ICI -find-out-more.jpg "alt =" "/>

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
International Career Institute

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย International Career Institute »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
25 GBP
ไม่คิดค่าบริการ 28 ยูโรหรือ 49 เหรียญต่อสัปดาห์
Deadline
Contact school
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
End Date
Contact school
วันหมดเขตรับสมัคร
Contact school

เปิดรับลงทะเบียน

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
Contact school
End Date
Contact school
อื่น ๆ