หมวดหมู่ยอดนิยม

M.D.ที่นิยม

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD) เป็นปริญญาระดับสูงสุดสำหรับแพทย์และศัลยแพทย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ว่าจะเป็นปริญญาเอกทางวิชาชีพ (เช่นในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา) หรือปริญญาทางการวิจัย (เช่นในสหราชอาณาจักรหรือเยอรมนี) ปริญญเอกแพทยศาสตร์ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีทักษะสูง จะสามารถเผชิญความท้าทายทางการแพทย์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โปรแกรมการศึกษาสำหรับปริญญาเอกแพทยศาสตร์นั้นมักจะรวมการฝึกอบรมทางวิชาการกับประสบการณ์ทางคลินิกขั้นสูงผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่น ในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์การแพทย์หรือบ้านพักคนชรา โปรแกรม MD มีสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะมากมาย เช่น การปฏิบัติโดยทั่วไป, ศัลยแพทยศาสตร์, กายภาพบำบัด, นรีเวชวิทยา, โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง, จิตเวชและอื่น ๆ มีปริญญาเอกแพทยศาสตร์มากมายที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มต้นการค้นหาของคุณสำหรับโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะกับความต้องการของคุณโดยดูจากโปรแกรม MD ที่เป็นที่นิยมมากตามรายการที่ระบุไว้ด้านล่าง!

MD มาใหม่

IGEC

เรียนปริญญาตรีแพทยศาสตร์และปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในจอร์แดน

กันยายน 23, 2018
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสต์ตะวันออกเป็นคณะเล็ก ๆ วัตถุประสงค์หลักของมันคือการให้การศึกษาทางการแพทย์ก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้นักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับผู้ที่เชื่อว่าการศึกษาทางการแพทย์คือการศึกษาตลอดชีวิตและทุ่มเทให้กับการให้บริการมนุษยชาติเคารพต่อผู้ป่วยของพวกเขามีน้ำใจและมีความรับผิดชอบและผู้ที่มี ความสามารถสูง… [+] [-]

Saint James School of Medicine

MD Programme

กันยายน 13, 2018
เรามอบทุนการศึกษาด้านการแพทย์ที่เหมาะสมกับคุณเพื่อให้คุณได้รับรางวัลด้านการแพทย์ที่ยาวนาน หลักสูตร MD ของเรามีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ Basic and Clinical Sciences หลักสูตร 10 ภาคการศึกษาจะนำคุณผ่านขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของ USMLE ไปสู่การสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญา Doctor of Medicine (MD)… [+] [-]

University of Rzeszów - 6 Year M.D. Program in English, Faculty of Medicine

หลักสูตร MD ระยะเวลา 6 ปีเป็นภาษาอังกฤษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยRzeszów

สิงหาคม 20, 2018
… [+]โปรแกรมนี้มีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพและทางกายภาพและสามารถผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์ทางคลินิกและทางคลินิกก่อนการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD) คืออะไร?

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD) คืออะไร?

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์(MD) ปริญญาทางวิชาการขั้นสูงสุดสำหรับแพทย์และศัลยแพทย์ โปรแกรม MD นั้นมีคุณค่าสูง ซึ่งให้ประสบการณ์ทางคลินิกขั้นสูงและรากฐานทางวิชาการที่แข็งแกร่งแก่นักศึกษาแพทย์ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อก้าวต่อไปในวิชาชีพ MD สามารถหมายถึงปริญญาทางการแพทย์ประเภทต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ในประเทศที่ยึดถือตามแบบสหรัฐนั้น MD เป็นปริญญาที่มอบโดยจากโรงเรียนแพทย์ ในขณะที่ในประเทศที่ถือตามแบบสหราชอาณาจักร MD หมายถึงปริญญาเอกทางการวิจัย หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์ที่จะเข้าโรงเรียนแพทย์จำเป็นต้องผ่านการศึกษาขั้นเตรียมแพทย์หรือ pre-med ก่อน การเรียนขั้นเตรียมนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชั้นเรียนเตรียมแพทย์, การวิจัย, ประสบการณ์ทางคลินิก, กิจกรรมอาสาสมัคร ทั้งนี้ ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครก่อน

อะไรคือประโยชน์จากการเรียนปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD)?

การเรียนปริญญา MD นั้นมีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการทำงานและในระดับส่วนบุคคล แพทย์และศัลยแพทย์ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเงินเดือนสูง ซึ่งแตกต่างกันไปสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง, ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเฉพาะ แพทย์เป็นที่ต้องการอย่างมากในทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเรียนปริญญา MD คือการมีอนาคตในอาชีพที่มั่นคง แม้ว่างานของแพทย์จะต้องแบกรับอารมณ์และความเครียด แต่ก็เป็นอาชีพที่ได้รับผลตอบแทนสูง เช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้คน และการที่แพทย์ได้รับความเคารพมากและการยอมรับสำหรับงานที่ทำและการอุทิศตัวให้แกสังคม .

เราเรียนอะไรบ้างในปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD)?

แพทย์จะได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงด้านกายวิภาคและสรีรวิทยา นอกจากนี้พวกเขายังได้รับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและกฎหมายต่างๆของการฝึกหัดแพทย์, พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและให้การดูแลสุขภาพโดยตรง แพทย์ส่วนใหญ่ล้วนได้รับการฝึกงานในสาขาอาชีพที่สนใจ ซึ่งต้องใช้เวลาโดยปกติอย่างน้อยสามปี นักเรียนแพทย์ฝึกประสบการณ์แพทย์มีหน้าที่หลายอย่าง เช่น การตรวจสอบทางกายภาพ, บันทึกประวัติคนไข้และแปลผลข้อมูลห้องปฏิบัติการ MD สามารถเลือกจากสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวนมาก เช่น การปฏิบัติทั่วไป, การแพทย์ครอบครัว, กายภาพบำบัด, ทันตกรรม, ประสาท, จิตเวชศาสต​​ร์, เนื้องอกแพทย์สำหรับเด็ก, สูตินรีเวชวิทยา, ประสาทวิทยาหรือศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น

อาชีพประเภทใดคุณสามารถคาดหวังจากปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD)?

แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ขั้นสูง ​​และงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยและที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งยังกำหนดยา, วินิจฉัยโรค, สั่งการตรวจวินิจฉัยและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ปริญญาเอกแพทย์จึงสามารถนำไปสู่​​อาชีพในโรงพยาบาล, ศูนย์การแพทย์, คลินิกหรือสถานพยาบาล แพทย์ยังสามารถเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนตัวที่จะรอให้หน่วยงานการแพทย์อื่นๆมาจ้าง

การเรียนปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD) มีค่าใช้จ่ายเท่าใด?

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาเอกแพทยศาสตร์นั้นมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ, โรงเรียนเฉพาะทาง, หรือมหาวิทยาลัย และยังขึ้นอยู่กับประเภทของโปรแกรมการศึกษาอีกด้วย การเข้าศึกษาในหลักสูตร MD ถือเป็นการลงทุนอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาแพทย์จำนวนมากมักได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีทุนการศึกษา เงินเดือน หรือทุนมากมายที่มอบโดยหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โรงเรียนแพทย์บางแห่งมีการเสนอผู้ช่วยในการเรียน, เงินเดือนและการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของนักเรียนแพทย์

ทำไมจึงเรียนปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (MD) ออนไลน์?

โปรแกรมปริญญาเอกแพทยศาสตร์ออนไลน์ช่วยให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการเรียนขณะที่ยังต้องรับผิดชอบภาระอื่นๆอีก เช่นการงานและครอบครับ อย่างไรก็ตาม โปรแกรม MD และ pre-med ออนไลน์เต็มรูปแบบนั้นหายาก เนื่องด้วยนักศึกษาจำเป็นต้องลงมือฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยังการเรียนการสอนในบางส่วนของโปรแกรมที่สามารถเรียนออนไลน์ได้

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง MD และ PhD สาขาสุขภาพ?

เรามักสับสนระหว่างปริญญา MD กับ PhD สาขาสุขภาพ เนื่องด้วย MD และ PhD นั้นต่างเป็นปริญญาระดับสูง แต่ผู้ที่จบ MD มีความรับผิดชอบในการรักษาและสั่งยา แต่ PhD สาขาสุขภาพนั้นทำงานในเชิงวิจัยมากกว่าและต้องทำวิทยานิพนธ์