HEALTHCARESTUDIES

Find law schools and universities in ประเทศมาเลเซีย offering law degrees

แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 6 ปี ในการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษา MD นักเรียนต้องเรียนจบหลักสูตรการแพทย์ตามด้วยการฝึกงานและแพทย์ประจำในโรงพยาบาลทั่วไปหรือคลินิกเฉพาะทาง

มาเลเซียเป็นระบอบรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มันประกอบด้วยสิบสามรัฐและสามดินแดนของรัฐบาลกลางและมีทวีปรวมของ 329,847 ตารางกิโลเมตรแยกจากกันโดยทะเลจีนใต้เป็นสองภูมิภาคท​​ี่มีขนาดใกล้เคียงกัน, มาเลเซียและเกาะบอร์เนียวมาเลเซีย

Law schools and universities for law degrees ประเทศมาเลเซีย. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees ประเทศมาเลเซีย here.

ผลลัพธ์ Filter

5 0 หลักสูตรปริญญาทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซีย

Perdana University
M.D.
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

Perdana University กำลังร่วมมือกับ Royal College of Surgeons ในไอร์แลนด์ (RCSI) เพื่อเสนอหลักสูตรการแพทย์ยุโรป 5 ปีในประเทศมาเลเซีย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตัวเลือกนี ...

อ่านเพิ่มเติม

แพทยศาสตรบัณฑิต (MD)

Perdana University
M.D.
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่ง Perdana University (PUGSOM) เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสาขาบัณฑิตแรกและแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบสหรัฐอเมริกาและเตรียมนักเรี ...

อ่านเพิ่มเติม