HEALTHCARESTUDIES

Find law schools and universities in ไซปรัส offering law degrees

แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 6 ปี ในการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษา MD นักเรียนต้องเรียนจบหลักสูตรการแพทย์ตามด้วยการฝึกงานและแพทย์ประจำในโรงพยาบาลทั่วไปหรือคลินิกเฉพาะทาง

ไซปรัสอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐไซปรัสเป็นประเทศเกาะในภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไซปรัสเป็นอันดับสามและสามเกาะมีประชากรมากที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป

Law schools and universities for law degrees ไซปรัส. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees ไซปรัส here.

ผลลัพธ์ Filter

แพทยศาสตรบัณฑิต, MD

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου
M.D.
<
เต็มเวลา
<
6 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

นักเรียนได้รับการสอนและฝึกฝนในไซปรัส การสอนจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษโดยมีจำนวน 360 ECTS ของการศึกษาและการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการจบปริญญาแพทยศาสตร์ในช่วงหกปี ไม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

MD-6 Doctor of Medicine

M.D.
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
6 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

The first medical school in Cyprus offers a 6-year degree in Medicine for high school leavers:

อ่านเพิ่มเติม