ปริญญาโทสาขาการจัดการสุขภาพ

Unicaf University (ZM)

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทสาขาการจัดการสุขภาพ

Unicaf University (ZM)

60942_office-2717006__340.jpg

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะครอบคลุมความรู้และทักษะที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริหารและการเงินทั้งในด้านการออกแบบและการวางแผนตลอดจนในการจัดการบริการด้านสุขภาพ นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคแล้วโปรแกรมยังได้สอนการวิเคราะห์กลยุทธ์มาตรการและการดำเนินการที่มุ่งพัฒนาภาคสาธารณสุขภายใต้บริบทที่กว้างขึ้นของนโยบายทางสังคม

โหมดการแสดงโฆษณา

ออนไลน์และผ่านการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุน

ข้อกำหนดในการเข้า

 • การเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทอย่างสม่ำเสมอต้องได้รับการรับรองปริญญาตรี
 • ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาโทได้รับการรับรองจะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • HND ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (หลังสำเร็จการศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้าปริญญาตรีไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • CV ที่อัปเดตแล้ว
 • หนังสือแนะนำอย่างเป็นทางการหนึ่งฉบับ (ทั้งด้านวิชาการหรือธุรกิจ)
 • คำแถลงส่วนบุคคล (ต่ำสุด 500 คำ)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน

Pathway

 • UU-FNT-203-ZM ปริญญาโทเบื้องต้น
 • UU-MHM-510 การจัดการคุณภาพสุขภาพ
 • UU-MHM-520 ระบบสุขภาพและการประเมินผลระบบบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข
 • UU-MHM-530 บทนำเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพและทรัพยากรบุคคลในองค์กรสุขภาพ
 • UU-MHM-540 ระบาดวิทยาและสาธารณสุข
 • UU-MHM-550 การจัดการการดำเนินงานและการตลาดในองค์กรสุขภาพ
 • UU-MHM-560 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการบริหารการเงินของบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน
 • UU-MHM-570 ระเบียบวิธีวิจัย
 • UU-MHM-580 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
 • UU-MHM-590 ด้านสังคมและพฤติกรรมของการจัดการด้านสุขภาพ - กฎหมายสุขภาพและประเด็นทางจริยธรรม
 • โมดูลการชักนำ UU-Msc-IND100-ZM
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 20, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้
Online
เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
ก.พ. 2019
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - New York, New York
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
กรีก - Athens, Central Athens
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศกานา - Accra, Greater Accra Region
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศเคนย่า - Nairobi, Nairobi County
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศไนจีเรีย - Lagos, Lagos
วันเริ่มต้น : มี.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
มอริเชียส - Port Louis, Port Louis District
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
มาลาวี - Lilongwe, Central Region
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019, ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
อียิปต์ - Cairo, Cairo Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
แซมเบีย - Lusaka, Lusaka Province
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019, ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
โซมาเลีย - Mogadishu, Banaadir
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019, ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
โรมาเนีย - Bucharest, Bucharest
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ไซปรัส - Cyprus Online
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ไซปรัส - Larnaca, Larnaca
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ประเทศเคนย่า - Nairobi, Nairobi County
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.พ. 2019, ก.ย. 2019
มาลาวี - Lilongwe, Central Region
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
โซมาเลีย - Mogadishu, Banaadir
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
แซมเบีย - Lusaka, Lusaka Province
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
มี.ค. 2019
ประเทศไนจีเรีย - Lagos, Lagos
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ส.ค. 2019
ประเทศอังกฤษ - London, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
มอริเชียส - Port Louis, Port Louis District
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.ย. 2019
ไซปรัส - Larnaca, Larnaca
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - New York, New York
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
กรีก - Athens, Central Athens
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
โรมาเนีย - Bucharest, Bucharest
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
อียิปต์ - Cairo, Cairo Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศกานา - Accra, Greater Accra Region
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
จอร์แดน - Irbid, Irbid Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ไซปรัส - Cyprus Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด