Keystone logo
กัมพูชา

ศึกษา ดูแลสุขภาพ ใน กัมพูชา 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  292
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  28
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  23
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  10

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.91