Keystone logo
คูราเซา

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน คูราเซา 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Willemstad, คูราเซา

    ที่มหาวิทยาลัยเซนต์มาร์ตินัสคณะแพทยศาสตร์ภารกิจของเราคือการจัดให้มีโปรแกรมการศึกษาด้านการแพทย์ที่มีความสมดุลและมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งท้าทายให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดของความสำเร็จทางวิชาการและเพื่อรับใช้มนุษยชาติด้วยความเมตตาศักดิ์ศรีความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณค่าทางจริยธรรมในระดับสูงสุด