Keystone logo
จอร์เจีย

ศึกษา ดูแลสุขภาพ ใน จอร์เจีย 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  413
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  23
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  19
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  14

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1