Keystone logo
นอร์เวย์

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน นอร์เวย์ 2024

จำนวนสถาบัน: 2
    • Nordre Aker, นอร์เวย์

    คณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออสโลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2357 เป็นคณะแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์ กิจกรรมหลักของคณะคือการวิจัยการศึกษาและการเผยแพร่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและสังคม

    • Nordre Aker, นอร์เวย์

    คณะทันตแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ที่ถูกสุขลักษณะ องค์กรการศึกษาด้านทันตกรรมอย่างเป็นทางการในนอร์เวย์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2452 ในปี พ.ศ. 2502 วิทยาลัยทันตกรรมได้รวมเข้ากับมหาวิทยาลัยออสโลและกลายเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์