Keystone logo
มาลาวี

ศึกษา ดูแลสุขภาพ ใน มาลาวี 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  158
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  16
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  131
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  42

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.74