Keystone logo
อันดอร์รา

ศึกษา ดูแลสุขภาพ ใน อันดอร์รา 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  490
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  25
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  33
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  40

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2