Keystone logo
เกาะจาเมกา

ศึกษา ดูแลสุขภาพ ใน เกาะจาเมกา 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  321
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  34
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  40
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  33

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2