Keystone logo
เวียดนาม

ศึกษา ดูแลสุขภาพ ใน เวียดนาม 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  268
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  20
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  10
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  8

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.79