Keystone logo
ของคุณ ค้นหาปริญญาเอกด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ค้นหาปริญญาเอกด้านการดูแลสุขภาพ

คุณต้องการเรียนอะไร
อยากเรียนที่ไหน

ปริญญาเอกด้านสุขภาพยอดนิยม

หลักสูตรปริญญาเอก ด้านการดูแลสุขภาพได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการประกอบอาชีพการวิจัยในสาขาการแพทย์ โดยทั่วไป หลักสูตรปริญญาเอกจะรวมหลักสูตรวิชาการและการวิจัยเข้าด้วยกัน และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรด้วย การศึกษาระดับปริญญาเอกมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และนักศึกษาจะต้องผลิตงานวิจัยต้นฉบับและนำเสนอวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ปริญญาเอกด้านสุขภาพสามารถทำงานวิจัยต่อไปในสถาบันการศึกษา รัฐบาลหรืออุตสาหกรรม ปริญญาเอกด้านสุขภาพสามารถรับได้ในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางหลักสูตรอยู่ในสาขาสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ และเภสัช หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก วิทยาศาสตร์การอาหาร และการแพทย์ทางเลือกก็เป็นที่ต้องการสูงเช่นกัน

ดูโปรแกรม PhD ชั้นนำด้านสุขภาพตามรายการด้านล่าง เปรียบเทียบหลักสูตร ค่าใช้จ่าย และสถานที่ศึกษาก่อนเลือกหลักสูตรที่คุณสนใจมากที่สุด จำไว้ว่าคุณสามารถประหยัดเวลาและติดต่อการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

ช่องยอดนิยม

โปรแกรมสุขภาพระดับปริญญาเอกยอดนิยม

มีหลักสูตรปริญญาเอกมากมายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษาในสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ ปริญญาเอกสาขาแพทยศาสตร์, ปริญญาเอกด้านการพยาบาล, ปริญญาเอกด้านสาธารณสุข, ปริญญาเอกด้านโภชนาการและปริญญาเอกทางคลินิก เปรียบเทียบโปรแกรมเรียน ประหยัดเวลา และติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง!

ประเทศสุขภาพระดับปริญญาเอกชั้นนำ

การเลือกประเทศเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาเอกอาจเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปต่างประเทศเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้ภาพรวมของตัวเลือกต่างๆ ทั่วโลก ให้ดูที่จุดหมายปลายทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการเรียนปริญญาเอกด้านสุขภาพตามรายการด้านล่าง

เมืองสุขภาพระดับปริญญาเอกยอดนิยม

เพื่อค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการทำปริญญาเอกของคุณ ลองดูเมืองต่างๆ ที่แสดงด้านล่างอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อันดับต้นๆ สำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เปรียบเทียบสถานที่เรียนต่างๆ ดูหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนที่นั่น และติดต่อฝ่ายรับเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่