Keystone logo
American University of Antigua

American University of Antigua

American University of Antigua

บทนำ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ American University of Antigua (AUA) เป็นโรงเรียนแพทย์นานาชาติที่ได้รับการรับรองซึ่งอุทิศตนเพื่อให้การศึกษาด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเน้นที่การเพิ่มการเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางเชื้อชาติในการศึกษาทางการแพทย์และในบุคลากรทางการแพทย์ AUA ใช้วิธีการรับสมัครแบบองค์รวมในการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสำหรับความสำเร็จในโรงเรียนแพทย์ และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับพวกเขาเพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่มีการแข่งขันสูงและก้าวไปสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จในด้านการแพทย์

สถานที่

  • Saint John's

    Jabberwock Rd, , Saint John's

คำถาม